Kỳ thi THPT Quốc Gia

Công tác tổ chức, coi thi và chấm thi THPT quốc gia năm  2017 nay khác gì so với mọi năm? Và  các khâu...

Chỉ có một mẫu hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia nhưng có nhiều đối tượng thí sinh. Từ thí sinh đang...

Thông tin Tuyển sinh

Công tác tổ chức, coi thi và chấm thi THPT quốc gia năm  2017 nay khác gì so với mọi năm? Và  các khâu...

Góc sinh viên

Chỉ còn khoảng 100 ngày nữa các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi THPT Quốc gia, vậy trong khoảng thời gian này cần...

Alat địa lý là 1 trong những tài liệu được phép mang vào phòng thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay. Nhưng...

Bài mới nhất

Công tác tổ chức, coi thi và chấm thi THPT quốc gia năm  2017 nay khác gì so với mọi năm? Và  các khâu...