Thi THPT Quốc gia 2018 bị điểm liệt một bài thi tổ hợp có được xét tốt nghiệp không?

Nhiều thí sinh băn khoăn chưa rõ việc bị dính điểm liệt trong 1 bài thi tổ hợp thì có được xét và công nhận trong kỳ thi thpt quốc gia năm nay. 

Thi THPT Quốc gia 2018 bị điểm liệt một bài thi tổ hợp có được xét tốt nghiệp không?

Thi THPT Quốc gia 2018 bị điểm liệt một bài thi tổ hợp có được xét tốt nghiệp không?

Để giải thích câu hỏi thắc mắc này của nhiều phụ huynh và học sinh đang theo học lớp 12 tham dự kỳ thi thpt quốc gia năm nay như sau. Theo đó các thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả tất cả bài thi, các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT.

Dựa trên quy chế của kỳ thi thpt quốc gia được sửa đổi bổ sung năm 2018, trong đó quy định về điểm liệt trong 1 bài thi hoặc cấu phần của bài thi Khoa học để được công nhận tốt nghiệp. Theo đó, để được công nhân tốt nghiệp cần đáp ứng đủ điều kiện sau:

Thứ nhất về đăng ký bài thi: Thí sinh tối thiểu phải đăng ký 3 môn thi (Toán – Văn – Ngoại ngữ) và 1 bài thi khoa học có thể là Tự nhiên hoặc Xã hội (hoặc cả 2)

Thứ hai: Thí sinh không bị điểm liệt trong các bài thi hoặc cấu phần bài thi khoa học. Điểm liệt quy định trong kỳ thi thpt quốc gia năm 2018 là 1 điểm. Có nghĩa các môn thi để xét tốt nghiệp phải được trên 1 điểm. 

Thứ 3 là công thức xét tốt nghiệp, theo đó sau khi đạt những quy đinh trên thí sinh sẽ được xét tốt nghiệp dựa trên công thức tính điểm tốt nghiệp năm 2018 của Bộ

Thí sinh tham dự kỳ thi thpt quốc gia năm 2017

Các trường hợp không đủ điều kiện tốt nghiệp thpt quốc gia năm 2018.

  • Thứ nhất:  Nếu trong kỳ thi THPT Quốc gia, thí sinh có một bài thi thành phần trong bài thi tổ hợp dính điểm liệt thì thí sinh đó sẽ không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp THPT.
  • Thứ 2: Trong khi diễn ra kỳ thi thpt quốc gia, thí sinh vi phạm các quy chế thi và bị kỷ luật cảnh cáo khiến các cơ quan xử lý phải tiến hành hủy kết quả bài thi. Nặng thì có thể cấm vĩnh viễn tham dự các kỳ thi các năm tiếp, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 
  • Thứ ba: Khi đăng ký cả 2 bài thi khoa học mà bỏ không thi, điều này có nghĩa là bỏ thi. trường hợp này cũng sẽ không được công nhận tốt nghiệp vì vô tình thí sinh đã vi phạm quy chế thi.

Với các thí sinh đăng ký hai bài thi tổ hợp thì sẽ được chọn thi cả hai và điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn thì sẽ lấy đó để làm kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT. Trường hợp thí sinh đăng ký cả 2 bài thi nhưng có một bài thi có cấu phần bị dính điểm liệt. Hệ thống sẽ tự động lấy bài thi không bị điểm liệt và bài thi cao hơn để xét tốt nghiệp cho thí sinh đó. 

Vì thế nếu thí sinh đăng ký cả 2 bài thi nhưng có một cấu phần bị liệt trong khi bài thi kia không bị liệt vẫn được công nhận tốt nghiệp bình thường. 

Điểm để xét tốt nghiệp cuối cùng sau khi được tính bằng công thức xét tốt nghiệp vẫn là 5,0 điểm, đây là điểm trung bình của các môn thi THPT quốc gia cộng với điểm trung bình năm học lớp 12, sau đó chia cho 2 rồi cộng với điểm ưu tiên; 

Như vậy, để đỗ tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đạt điểm cuối cùng sau khi tổng kết  trung bình bằng 5 điểm.

(thptquocgia.org tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *