Từ khóa Từ khóa: "Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội"

Từ khóa: Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

Hiện tại đã có một số trường đại học trên cả nước công bố thông tin tuyển sinh năm 2023. Việc công bố sớm...

Công tác tổ chức thi của Đại học Sư phạm Hà Nội nhận được phản hồi tích cực của phụ huynh và thí sinh...

Kỳ thi đánh giá năng lực do trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức dự kiến vào ngày 07/05. Thí sinh tham...

Năm 2022, bên cạnh các phương thức cũ, Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để...

HĐTS Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh Đại học cùng...

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội bổ sung chi tiêu tuyển sinh với phương thức xét tuyển với thí sinh đặc cách tốt nghiệp...

Bài mới nhất

Hiện đã có một số trường đại học công bố thông tin tuyển sinh 2023. Một số trường dự kiến giảm chỉ tiêu đối...