Từ năm 2017 các trường Cao đẳng và Trung cấp sẽ thuộc quản lý của Bộ LĐTB&XH

Đây là những thông tin mới nhất trong việc thay đổi cách quản lý nhà nước về hệ thống giáo dục được tổ chức tại Hà Nội vừa qua.

cac-truong-cao-dang-thuoc-ve-bo-lao-dong-thuong-binh-xa-hoi
Tin mới: Từ năm 2017 các trường Cao đẳng và Trung cấp sẽ thuộc quản lý của Bộ LĐTB&XH

Theo đó các trường Trung cấp và Cao đẳng về trách nghiệm quản lý sẽ được đưa về cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội thời gian chuyển giao được bắt đầu từ ngày 31/10-31/12/2016.

Thay đổi trên bằng cấp của học sinh

Theo đó tại lễ tổ chức bàn giao hôm 9/11 vừa qua giữa Bộ Giáo Dục – Đào Tạo và Bộ Lao Động Thương Binh – Xã Hội về quản lý nghề nghiêp giáo dục. Hai Bộ đã đi đến thống nhất đối với những điều khoản sau:

Về thông tin tuyển sinh, bắt đầu từ năm 2017 các trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp (CĐ,TCCN) sẽ tuyển sinh theo quy chế của Bộ Lao Động Thương Binh – Xã Hội ban hành với Luật giáo dục nghề nghiệp.

Đối với đào tạo, những sinh viên các hệ Cao đẳng từ khóa 2016 trở đi sẽ tiếp tục học theo chương trình Cao đẳng hiện hành cho đến khi kết thúc khóa học và sau khi được cấp bằng tyheo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào tạo. Đối với các sinh viên tuyển sinh từ khóa 2017 trở đi theo học các trương trình mới của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và sau khi tốt nghiệp trên phôi bằng có dấu của Bộ Lao động Thương binh Xã hội cấp bằng Cao đẳng thuốc giáo dục nghề nghiệp.

Đối với các hệ liên thông với những học sinh Trung học chuyên nghiệp, các sinh viên Cao đẳng tuyển sinh từ năm 2016 trở về trước. Nếu có đủ điều kiện để học liên thông lên Đại học nếu có nguyện vọng, Bộ GD&ĐT sẽ điều chỉnh chỉ tiêu của các trường Đại học để có thể tuyển sinh đào tọa liên thông các đối tượng này. Việc đào tạo liên thông đối với học sinh sinh viên thuộc giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh từ năm 2017 trỏe đi sẽ thực hiện quyết định mới của Thủ tướng chính phủ.

Với những việc tách Cao đẳng đưa về cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội quản lý, chính phủ đang hoàn thiện và  tách bạch theo khung cơ cấu chương trình giáo dục mới vừa được công bố. Trong đó Cao đẳng và Trung cấp theo khung giáo dục mới sẽ thuộc về khung giáo dục nghề nghiệp bắt đầu từ năm nay. Đây là động thái nhằm hoàn thiện hệ thống giáo dục và để quản lý về mặt vĩ mô và đúng chức năng nhiệm vụ tạo điều kiện để hội nhập.

Theo đó thời gian để Bộ GD&ĐT bàn giao lại công tác hồ sơ sổ sách cũng như chức năng quản lý  cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội là 2 tháng kể từ ngày 31/10.

Lam hạ (theo thptquocgia.org)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *