Toàn cảnh tuyển sinh của 21 trường Quân đội năm 2017

Danh sách các tổ hợp môn xét tuyển cũng như chỉ tiêu và các tiêu chí phụ của 21 trường Quân đội dành cho thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 khi xét tuyển vào các trường quân đội.

Toàn cảnh tuyển sinh của 21 trường Quân đội năm 2017

Tất tần tật thông tin tuyển sinh của 21 trường quân đội

Chỉ tiêu vào các trường giữ ổn định như năm 2016. Cụ thể, khối quân sự tuyển gần 5.500 chỉ tiêu, khối dân sự tuyển trên 4000 chỉ tiêu.

STT Tên trường Chỉ tiêu Thông tin khác Tổ hợp xét tuyển
1 Học viện Kỹ thuật Quân sự Tổng: 1.238 chỉ tiêu+ 488 chỉ tiêu cho khối quân sự

+ 600 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo kỹ sư dân sự

+ 150 chỉ tiêu liên thông hệ dân sự

Về chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đối với hệ quân sự, học viện Kỹ thuật Quân sự dành:39 chỉ tiêu cho thí sinh nam, 4 chỉ tiêu cho thí sinh nữ ở phía Bắc.

10 chỉ tiêu cho thí sinh nam, một chỉ tiêu cho thí sinh nữ ở phía Nam.

A00A01
2 Học viện Quân y Tổng: 438 chỉ tiêu+ 238 hệ quân sự (ngành Bác sĩ đa khoa)

+ 200 chỉ tiêu hệ dân sự (ngành  Bác sĩ đa khoa và Dược sĩ đại học).

Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:17 chỉ tiêu nam, 3 chỉ tiêu nữ ở phía Bắc.

7 chỉ tiêu nam, một chỉ tiêu nữ ở phía Nam.

B00A00
3 Học viện Khoa học Quân sự Tổng: 228 chỉ tiêu+ 128 chỉ tiêu hệ quân sự cho các ngành Trinh sát  Kỹ thuật, Ngôn ngữ Anh, Quan hệ Quốc tế, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Trung Quốc

+ 100 chỉ tiêu hệ dân sự cho hai ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc.

Trường tuyển cả thí sinh nam và nữ.
4 Học viện Biên phòng Tổng: 205 chỉ tiêu Trường tuyển sinh duy nhất ngành Biên phòng và không xét tuyển thẳng C00A01
5 Học viện Hậu cần Tổng: 684 chỉ tiêu+ 484 chỉ tiêu hệ quân sự cho ngành Hậu cần quân sự

+ 150 chỉ tiêu cho đại học hệ dân sự

+ 50 chỉ tiêu cho hệ liên thông dân sự.

A00A01
6 Học viện Phòng không – Không quân Tổng: 397 chỉ tiêu– Ngành Kỹ thuật Hàng không

– Chỉ huy Tham mưu Phòng không

– Không quân

– Tác chiến điện tử

Không tuyển sinh hệ dân sự A00A01
7 Học viện Hải quân Tổng: 280 chỉ tiêuNgành Chỉ huy Tham mưu Hải quân Không tuyển sinh hệ dân sự
8 Trường Sĩ quan Chính trị Tổng: 595 chỉ tiêu– Ngành Xây dựng Đảng

– Chính quyền Nhà nước

Chỉ tuyển hệ dân sự C00A00

D01

9 Trường Sĩ quan Lục quân 1 Tổng: 686 chỉ tiêu– Ngành Chỉ huy Tham mưu Lục quân hệ quân sự. Xét tuyển theo tổ hợp A00, A01.
10 Trường Sĩ quan Lục quân 2 Tổng: 640 chỉ tiêu Xét tuyển theo tổ hợp A00.
11 Trường Sĩ quan Pháo binh Tổng: 152 chỉ tiêu– Ngành Chỉ huy Tham mưu Pháo binh hệ quân sự A00
12 Trường Sĩ quan Công binh Tổng: 323 chỉ tiêu+ 173 chỉ tiêu cho ngành Chỉ huy Kỹ thuật Công binh hệ quân sự

+ 150 chỉ tiêu cho các ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Cơ khí hệ dân sự

A00A01
13 Trường Sĩ quan Thông tin Tổng: 609 chỉ tiêu+ 379 chỉ tiêu ngành Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin hệ quân sự

+ 160 chỉ tiêu các ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông hệ dân sự

+ 70 chỉ tiêu hệ liên thông dân sự cho hai ngành Công nghệ thông tin và Kỹ thuật điện tử

14 Trường Sĩ quan Không Quân Tổng: 160 chỉ tiêu+ 40 chỉ tiêu ngành Sĩ quan Chỉ huy Tham mưu Không quân hệ đào tạo đại học quân sự

+ 120 chỉ tiêu ngành Kỹ thuật Hàng không hệ cao đẳng quân sự

Trường xét tuyển theo khối A00.
15 Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp Tổng: 130 chỉ tiêu Không tuyển hệ dân sự A00
16 Trường Sĩ quan Đặc công Tổng: 110 chỉ tiêu– Ngành Chỉ huy Tham mưu Đặc công hệ quân sự A00A01
17 Trường Sĩ quan Phòng hóa Tổng: 60 chỉ tiêu– Ngành Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học hệ quân sự A00
18 Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Tổng: 355 chỉ tiêu+ 155 chỉ tiêu hệ quân sự

+ 200 chỉ tiêu cho các ngành Công nghệ Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Ôtô, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí hệ dân sự

A00A01
19 Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội – Tuyển 25 chỉ tiêu hệ cao đẳng quân sự cho ngành Văn thư lưu trữ.-Đối với hệ dân sự, trường tuyển 120 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo đại học, 100 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo đại học liên thông từ cao đẳng lên đại học (2 năm)

– 50 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo cao đẳng dân sự (3 năm).

20 Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng Tổng; 420 chỉ tiêu Chỉ tuyển sinh hệ dân sự
21 Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ôtô Tổng: 250 chỉ tiêu

Cũng thông tin tuyển sinh về các trường Quân đội năm 2017 mới nhất. Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 42/2017/TT-BQP có hiệu lực từ 14/4. Theo đó quy định xét tuyển vào các trường Quân đội năm 2017 được quy định chỉ có 1 NV như sau.

Chỉ được đăng ký nguyện vọng vào một trường Quân đội từ khi sơ tuyển

Đó là thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng một vào một trường trong Quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành).

Các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Không được điều chỉnh nguyện vọng sang trường quân đội khác

Năm nay, Bộ GD&ĐT cho phép thí sinh được một lần thay đổi nguyện vọng xét tuyển khi đã biết điểm thi kỳ thi THPT quốc gia. Tuy nhiên, vì các trường quân đội chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường nộp hồ sơ sơ tuyển.

Vì vậy, thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng chỉ có thể điều chuyển sang các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các trường quân đội chứ không điều chỉnh sang các trường quân đội khác.

Các trường Quân đội chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất). Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện có trách nhiệm thông báo rộng rãi, hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ sơ tuyển, thí sinh đã tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Công an thì không tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Quốc phòng. Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện chủ động phối hợp với Ban Tuyển sinh Công an cấp huyện để đối chiếu danh sách thí sinh sơ tuyển.

>>Xem thêm: Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội 2017.

Đăng ký sơ tuyển trước hoặc sau khi đăng ký dự thi THPT quốc gia 2017

Thí sinh đăng ký sơ tuyển từ ngày 1/3-25/4 hàng năm. Thí sinh đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT rồi lấy kết quả thi xét tuyển vào các trường.

Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội thực hiện đăng ký sơ tuyển trước hoặc sau khi đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia.

Đặc biệt, thí sinh lưu ý các trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị, hậu cần, gồm các học viện Hậu cần, Phòng không – Không quân, Hải quân, Biên phòng và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Pháo binh, Công binh, Tăng – Thiết giáp, Thông tin, Đặc công, Phòng hóa không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị.

(Theo THPT quốc gia tổng hợp).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *