7 tổ hợp xét tuyển vào các trường Quân đội 2017 thí sinh cần biết Năm 2017, các trường nằm trong khối Quân đội sẽ thực hiện tuyển sinh dựa trên kết quả của các môn thi – bài thi tổ hợp của kỳ thi THPT quốc gia kèm thêm tiêu chí phụ. Xét tuyển vào Quân đội năm 2017: Thí sinh nên chú ý các tiêu… Bảng phân loại
7 tổ hợp xét tuyển vào các trường Quân đội 2017 thí...

7 tổ hợp xét tuyển vào các trường Quân đội 2017 thí sinh cần biết

625
CHIA SẺ

Năm 2017, các trường nằm trong khối Quân đội sẽ thực hiện tuyển sinh dựa trên kết quả của các môn thi – bài thi tổ hợp của kỳ thi THPT quốc gia kèm thêm tiêu chí phụ.

7 tổ hợp xét tuyển vào các trường Quân đội 2017 thí sinh cần biết

Điều này đã được Cục tuyển sinh – Cục nhà trường – Bộ Quốc Phòng thống nhất ngày hôm qua 07/03/2017. Theo đó tất cả các tổ hợp xét tuyển vào các trường Quân đội bao gồm 7 tổ hợp.

7 tổ hợp xét tuyển vào các trường Quân đội 2017 thí sinh cần biết

Năm 2017, các trường quân đội sẽ sử dụng 7 tổ hợp xét tuyển. Trong đó, các tổ hợp xét tuyển đều gồm các môn thi, chưa sử dụng bài thi tổ hợp trong xét tuyển. Cụ thể tổ hợp môn xét tuyển vào các trường quân đội như sau:

Học viện Quân y tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển B00 và A00;

Học viện Biên phòng tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển C00 và A01;

– Học viện Khoa học quân sự tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển D01, D02, D04 và A00, A01;

– Trường Sĩ quan Chính trị tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển C00, A00 và D01;

– Các học viện: Kỹ thuật quân sự, Hậu cần, Phòng không – Không quân, và các trường Sĩ quan: Thông tin, Công binh, Đặc công, Kỹ thuật quân sự (Vin – Hem Pich) tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A00 và A01;

– Các học viện: Hải quân và các trường Sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Không quân, Pháo binh, Tăng – Thiết giáp, Phòng hóa tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A00.

Lam Hạ (theothptquocgia.org)