Đại học Luật TPHCM công bố phương án và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018

Trường Đại học Luật TPHCM công bố phương án và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018, theo đó trường dự kiến sẽ tăng chỉ tiêu so với năm trước.

Thông tin tuyển sinh của ULAW tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2018

Thông tin tuyển sinh của ULAW tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2018

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 Đại học Luật TPHCM

  • Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế của bộ giáo dục và đào tạo
  • Phạm vi tuyển sinh (Tuyển sinh trên toàn quốc)
  • Phương thức tuyển sinh (Kết hợp thi tuyển với xét tuyển)

Ngoài các tổ hợp xét tuyển truyền thống, năm 2018, Nhà trường có bổ sung 3 tổ hợp môn mới, đó là:

+ Văn, Sử và Ngoại ngữ (D14: tiếng Anh): xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh;

+ Văn, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ (D66: tiếng Anh, D69: tiếng Nhật, D70: tiếng Pháp): xét tuyển ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh (chỉ xét tuyển D66);

+ Toán, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật): xét tuyển ngành Luật Thương mại quốc tế, ngành Quản trị – Luật, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh (chỉ xét tuyển D84).

Phương thức tuyển sinh của Đại học Luật TPHCM năm 2018

Theo thông tin tuyển sinh mới nhất, năm 2018 Đại học Luật TPHCM vẫn thực hiện xét tuyển kết hợp với kiểm tra năng lực, được thực hiện qua 2 bước (trong đó bước 1 là xét tuyển, bước 2 là kiểm tra năng lực) với 03 tiêu chí (xét điểm học bạ, xét điểm kỳ thi THPT quốc gia và điểm của bài kiểm tra năng lực).

Căn cứ vào kết quả xét tuyển và điểm của bài kiểm tra năng lực, trường sẽ định ra mức điểm chuẩn xét tuyển vào trường theo từng ngành

* Bước 1: Xét tuyển sơ bộ

Căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay, hội đồng tuyển sinh trường sẽ xét tuyển với 2 tiêu chí:

  • Tiêu chí 1 (chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển): Xét điểm học bạ trung bình ở 6 học kỳ THPT của 3 môn tổ hợp xét tuyển
  • Tiêu chí 2 (chiếm tỷ trọng 60% điểm trúng tuyển): Xét tuyển thi THPT Quốc gia 2018 từ cao xuống thấp để xác định những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ.

Số lượng thí sinh được xét đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ không quá 300% so với chỉ tiêu dự kiến được phân bổ theo ngành và tổ hợp xét tuyển được quy định;

* Bước 2: Xét trúng tuyển

Những thí đủ điều kiện vượt qua vòng xét tuyển sơ bộ mới được trường thông báo tham gia là bài kiểm tra đánh giá năng lực (tiêu chí 3). Bài kiểm tra này chiếm tỷ trọng 30% điểm trúng tuyển vào Trường;

Nội dung kiểm tra gồm 4 nhóm kiến thức: kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; kiến thức xã hội tổng hợp (gồm kiến thức phổ quát về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, gia đình, giới tính, lịch sử, địa lý, nông thôn; quan niệm của thí sinh về công bằng xã hội, quyền con người; đạo đức công dân); kiến thức về pháp luật và tư duy logic, khả năng lập luận của thí sinh.

Đại học Luật TP.HCM công bố phương án tuyển sinh 2018

Đại học Luật TP.HCM công bố phương án tuyển sinh 2018

Điểm trúng tuyển được xác định riêng theo từng ngành và theo từng tổ hợp môn xét tuyển. Những thí sinh thuộc diện trúng tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Có đủ điểm của 3 tiêu chí xét tuyển nêu trên;

+ Có kết quả điểm của 3 tiêu chí này nằm trong chỉ tiêu;

+ Có điểm của từng môn của 3 tiêu chí không bị điểm liệt theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Điểm trúng tuyển được xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu, căn cứ vào 3 tiêu chí:

+ Điểm học bạ (xét 6 học kỳ THPT của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển);

+ Điểm thi THPT quốc gia năm 2018 của 3 môn thuộc tổ hợp đã đăng ký ở tiêu chí 1;

+ Điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực.

* Một số lưu ý:

Mức điểm xét tuyển sơ bộ và điểm trúng tuyển khi công bố là dành cho học sinh phổ thông thuộc KV3;

Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng và giữa hai khu vực kế tiếp được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh năm 2018;

Danh sách thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ và kết quả thí sinh trúng tuyển sẽ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện truyền thông. Trường sẽ cập nhật lên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT danh sách thí sinh đã xác nhận nhập học.

Nguồn: THPT Quốc Gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *