Bao nhiêu điểm thì đỗ tốt nghiệp THPT năm 2021?

Năm 2021, thí sinh cần phải đạt được số điểm là bao nhiêu để được công nhận đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia? Thông tin sẽ được cập nhật ở bài viết sau.

Tìm hiểu điểm đỗ tốt nghiệp THPT năm 2021

Mức điểm đậu tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021

Đối với môn Ngữ Văn, bài thi tự luận này sẽ được chấm hai vòng độc lập bởi hai cán bộ chấm thi của hai tổ. Trong trường hợp điểm lệch nhau dưới 1,0 điểm thì hai cán bộ chấm thi thảo luận thống nhất điểm. Trường hợp điểm chấm lệch nhau từ 1,0 – 1,5 điểm thì hai cán bộ chấm thi thảo luận báo cáo trưởng môn chấm thi để thống nhất điểm. Trong trường hợp điểm lệch nhau trên 1,5 điểm thì trưởng môn chấm thi tổ chức chấm lần thứ ba trực tiếp vào bài thi của thí sinh bằng màu mực khác.

Đối với các bài thi môn thi trắc nghiệm kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 sẽ được làm tròn đến 2 chữ số thập phân cho từng bài thi và từng môn thi thành phần của bài thi tổ hợp. Đối với trường hợp thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT (nhưng không dùng để xét tuyển đại học, cao đẳng).

Dựa trên quy chế thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì điểm xét tốt nghiệp THPT gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12. Điểm xét tốt nghiệp sẽ bao gồm 70% điểm thi THPT và 30% điểm trung bình lớp 12.

Cũng theo quy chế này thì những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên thì được công nhận tốt nghiệp THPT.

Chi tiết cách tính điểm tốt nghiệp THPT năm 2021

Cách thức làm tròn điểm thi năm 2021

Theo chia sẻ của giảng viên Cao đẳng Y Dược TPHCM thì điểm xét tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 sẽ do phần mềm máy tính tự động thực hiện. Về cách thức làm tròn điểm thì sẽ lấy đến 2 chữ số thập phân.

Ví dụ cụ thể: Trường hợp thí sinh có điểm xét tốt nghiệp là 4,99 sẽ không được làm tròn lên 5 và như vậy thí sinh trượt tốt nghiệp. Trường hợp thí sinh có điểm xét tốt nghiệp là 4,996 sẽ được làm tròn lên 5.0 và như vậy thí sinh đỗ tốt nghiệp.

Dựa trên kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì ngày 26/7, tất cả địa phương sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Và việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 28/7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *