Trả lời cho câu hỏi “Vì sao Đại học lại cấp cao hơn trường Đại học?”

Nhiều người thắc mắc, đại học và trường đại học có gì khác nhau? Và vì sao Đại học lại là cấp cao hơn trường Đại học

Tin tức từ ban tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Pasteur, tại Việt Nam, theo Luật Giáo dục 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2018 quy định trường đại học là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành cơ cấu tổ chức theo quy định.

Đại học là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều lĩnh vực, cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật này. Các đơn vị cấu thành đại học cùng thống nhất thực hiện mục tiêu, sứ mệnh, nhiệm vụ chung.

Có thể hiểu trường đại học là cơ sở đào tạo nhiều ngành nhưng không nhiều lĩnh vực. Còn đại học là một cơ sở đào tạo trên nhiều lĩnh vực, trong mỗi lĩnh vực có thể có nhiều ngành.

Có nghĩa, đại học là cấp cao hơn, trong đại học sẽ gồm nhiều trường đại học.

Tại Nghị định 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ cũng nêu ra bốn quy định là điều kiện đặc biệt khi chuyển từ trường đại học lên đại học.

Thông tin từ ban tuyển sinh Đại học cao đẳng cho biết, để chuyển từ trường đại học lên đại học, các trường cần đáp ứng các điều kiện như trường được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Cùng với đó, Trường cần ít nhất 3 trường đại học trực thuộc và 10 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ với quy mô đào tạo sinh viên chính quy đạt phải từ 15.000 thí sinh trở lên.

Ngoài ra, Trường cần ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp với đại học công lập, còn với trường tư thục cần sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% trong tổng số

Xây dựng dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đại học do các trường đại học liên kết với nhau xây dựng. Xác định rõ mục tiêu, sứ mệnh chung, làm rõ các quy định về tổ chức, tài chính, tài sản, các nội dung khác

Tại Nghị định 99/2019/NĐ-CP cũng cho phép các trường đại học đơn lập được liên kết để trở thành đại học chung nhưng với điều kiện là có ít nhất 3 trường đại học cùng loại hình công lập hoặc cùng loại hình tư thục liên kết thành đại học hoặc ít nhất 3 trường đại học là trường đại học tư thục và trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận liên kết thành đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Các trường tham gia liên kết phải xây dựng dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đại học, xác định mục tiêu, sứ mạng chung, các quy định về tổ chức, tài chính,…

Phải có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp trường đại học công lập hoặc có sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp tại các trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Sau đó, các trường sẽ gửi hồ sơ chuyển đổi cho Bộ GD&ĐT thẩm định và trình Thủ tướng quyết định.

Tổng hợp bởi: Kỳ thi THPT Quốc gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *