TPHCM kiến nghị giao quyền công nhận tốt nghiệp THPT

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh có kiến nghị về việc giao quyền cho các tỉnh, thành thuộc trung ương thực hiện đánh giá và công nhận tốt nghiệp THPT.

Kiến nghị giao quyền công nhận tốt nghiệp THPT cho địa phương

TP.HCM muốn được tự công nhận tốt nghiệp THPT

Một trong những nội dung trong báo cáo của Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hồ Chí Minh về chương trình nghị quyết 16/NQ-CP ngày 8-6-2012 và nghị quyết 54/2017/QH 14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM của Sở GD&ĐT TPHCM mới đây với UBND Thành Phố. Tại đây,  Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã kiến nghị với Bộ GD&ĐT cho phép ngành giáo dục của thành phố được áp dụng cơ chế đặc thù trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhằm triển khai các giải pháp có tính đột phá, đổi mới.

Nội dung về vấn đề cho phép các học sinh trường chuyên, lớp chuyên thi một số tín chỉ ở một số môn tương ứng, phù hợp đang được giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng để được chứng nhận hoàn thành tín chỉ môn cơ bản.

Cùng với đó là nhà trường và giáo viên giảng dạy có trách nhiệm đánh giá định kỳ học sinh. Từ đó Sở Giáo dục-Đào tạo thành phố sẽ tổ chức đánh giá chung giữa và cuối cấp để làm cơ sở xem xét hoàn thành chương trình học của cả cấp.

Thi sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020

Cơ quan này cũng kiến nghị Bộ GD&ĐT cần giao quyền kiểm tra đánh giá công nhận tốt nghiệp THPT cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bộ GD&ĐT sẽ định kỳ tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục của các tỉnh, thành phố theo các chuẩn quốc tế (PISA, PASEC…) và công bố rộng rãi toàn quốc.

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh cũng đề xuất Bộ GD&ĐT cho phép các trường chủ động chủ động trong việc điều chỉnh thời gian giảng dạy các môn trên cơ sở chuẩn kiến thức kỹ năng, chủ động xây dựng giảng dạy các chương trình thích hợp với tình hình giảng dạy thực tế trong từng loại hình giảng dạy của từng trường.

Đối với giáo dục trung học, địa bàn TPHCM có 36 trường THCS và 22 trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giảng dạy theo quy định một cách chủ động, hiệu quả, đảm bảo truyền thụ chuẩn kiến thức, kỹ năng, tăng cường hoạt động trải nghiệm trong dạy học.

Nội dung kiến nghị về việc giao quyền cho Thành phố xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia đã được Sở GD&ĐT đề xuất trong những dịp trước nhưng vẫn chưa được Bộ GD&ĐT chấp thuận .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *