Tìm hiểu thông tin về ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Những năm tuyển sinh gần đây, ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan được khá nhiều người học quan tâm. Tuy nhiên, thông tin về ngành học này khá hạn chế. Để giúp bạn tìm hiểu về ngành học, bài viết xin chia sẻ thông tin tổng quan về ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan.

Tìm hiểu ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

1. Tìm hiểu ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan (tiếng Anh là Horticulture and Landscaping) là chuyên ngành thuộc nhóm ngành Nông nghiệp. Ngành học này cung cấp những kiến thức và kỹ năng tương đối toàn diện về cảnh quan hoa viên môi trường, ứng dụng công nghệ sinh học trong nghiên cứu và sản xuất các loại hoa cảnh và cây cảnh đặc chủng, có giá trị kinh tế cao.
Học ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, sinh viên sẽ được trang bị năng lực chuyên môn về lĩnh vực thiết kế, thi công và quản lý cảnh quan, có khả năng phân tích, hoạch định và giải quyết các vấn đề về xây dựng cảnh quan theo yêu cầu của thực tiễn và sự phát triển kinh tế – xã hội.
Đồng thời, sinh viên cũng được trang bị kiến thức về kỹ thuật tạo giống, gieo trồng, chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh, hoa, kiểng nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ góp phần bảo vệ môi trường và phát triển mảng xanh một cách bền vững; có kiến thức tổng hợp để cộng tác với các nhóm ngành gần với kiến trúc cảnh quan như: nông học, lâm nghiệp, kiến trúc công trình, xây dựng, quy hoạch đô thị…
Sau quá trình đào tạo, sinh viên sẽ được cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết như kỹ năng xây dựng và thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất và công nghệ sau thu hoạch cách loại rau, hoa quả và cây cảnh đáp ứng nhu cầu của thị trường. Có thể ứng dụng linh hoạt các tiến bộ khoa kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất rau, hoa quả, cây cảnh để thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo dựng, thiết kế, duy trì và bảo dưỡng cảnh quan cũng như xây dụng, thực hiện quản lý các đê án, dự án trong lĩnh vực rau, hoa, quả, câu cảnh và cảnh quan..để đáp ứng yêu cầu công việc.

2. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan được trang Kỳ thi THPT Quốc gia cập nhật như sau:

A
KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
I Lý luận chính trị
1.
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
2.
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh
4.
Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
II Giáo dục thể chất
III Giáo dục quốc phòng
IV
Ngoại ngữ, Tin học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và MT
5.
Ngoại ngữ không chuyên 1
6.
Ngoại ngữ không chuyên 2
7.
Ngoại ngữ không chuyên 3
8. Toán cao cấp
9. Xác suất – Thống kê
10. Hóa học
11. Hóa phân tích
12. Vật lý đại cương
13. Tin học đại cương
14. Sinh học đại cương
15. Sinh học phân tử
16. Sinh thái và môi trường
17. Vi sinh vật đại cương
18. Thực vật học
V
Khoa học xã hội và nhân văn
19. Nhà nước và pháp luật
20. Xã hội học đại cương
B
KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
I Kiến thức cơ sở ngành
21. Hóa sinh đại cương
22. Hóa sinh thực vật
23. Sinh lý thực vật
24. Thổ nhưỡng đại cương
25. Di truyền thực vật
26. Phân bón
27. Khí tượng học
28. Bệnh cây
29. Côn trùng nông nghiệp
II Kiến thức ngành
Bắt buộc
30.
Quản lý cây trồng tổng hợp
31.
Công nghệ sinh học ứng dụng trong cây trồng
32. Kỹ thuật trồng rau
33.
Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnh
34.
Kỹ thuật trồng cây ăn quả
35.
Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng
36.
Nhập môn công nghệ rau hoa quả
37.
Giá thể và dinh dưỡng cây trồng
38.
Chọn và tạo giống rau hoa quả
39.
Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
40.
Kỹ thuật sau thu hoạch rau hoa quả
41.
Kỹ thuật nhân giống rau hoa quả và quản lý vườn ươm
42.
Nguyên lý thiết kế cảnh quan
43.
Quản lý dịch hại rau hoa quả
44. Kỹ thuật hoa viên
Tự chọn (6/20)
45.
Thực hành nông nghiệp tốt và nông nghiệp an toàn
46.
Quản lý dịch hại tổng hợp
47.
Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật
48.
Kinh doanh nông nghiệp và dịch vụ nông thôn
49. Kinh tế nông nghiệp
50. Quản lý nông trại
51.
Phương pháp khuyến nông
52.
Chọn tạo giống cây trồng
53. Cây trồng
III Kiến thức bổ trợ
54. Kỹ năng mềm
55.
Xây dựng và quản lý dự án
56.
Phương pháp tiếp cận khoa học
IV Thực tập nghề nghiệp
57. Tiếp cận nghề CNRHQ
58. Thao tác nghề CNRHQ
59. Thực tế nghề CNRHQ
V Khóa luận tốt nghiệp
60.
Khóa luận tốt nghiệp CNRHQ

3. Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

– Mã ngành: 7620113

– Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan xét tuyển các tổ hợp môn sau:

B00: Toán – Hóa – Sinh học
B02: Toán – Sinh học – Địa lý
B04: Toán – Sinh học – Giáo dục công dân
A00: Toán – Lý – Hóa học
D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh
D08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh

Nhiều sinh viên chọn lựa ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

4. Điểm chuẩn ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Điểm chuẩn của ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan năm 2018 của các trường đại học dao động trong khoảng 14 – 17 điểm, tùy theo phương thức xét tuyển của từng trường.

5. Các trường đào tạo ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Hiện ở nước ta có các trường đại học đào tạo ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan sau:

– Khu vực miền Bắc:

Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên
– Khu vực miền Trung :

Đại học Nông lâm – Đại học Huế
– Khu vực miền Nam:

Đại học Nông lâm TP.HCM
Đại học Cần Thơ

6. Cơ hội việc làm ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Theo các trang tuyển sinh Đại học Cao đẳng, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, sinh viên sẽ được cung cấp đầy đủ kiến thức và năng lực chuyên môn cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc tại:

Tổ chức và thi công về cảnh quan và hoa viên, phát triển ngành nghề tại các cơ quan tư vấn, nghiên cứu và sản xuất như vbawn phòng kiến trúc sư, Sơ Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng…
Làm việc tại các Công ty công trình đô thị, Công ty du lịch sinh thái…
Các khu du lịch, khu chế xuất, khu công nghiệp, cơ sở khuyến xanh của tư nhân, quốc doanh, các công ty du lịch sinh thái…
Sinh viên cũng có thể làm việc tại các vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn thiên nhiên, thảo cầm viên, khu di tích lịch sử…
Có thể học tiếp chương trình sau đại học chuyên ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan tại nước ngoài hay theo học những chuyên ngành có nội dung đào tạo tương đương như kỹ thuật lâm sinh, khoa học cây trồng, kỹ thuật môi trường, kỹ thuật sinh học sau khi đã bổ túc thêm một số môn học cần thiết.

7. Mức lương ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa nhanh với sự xuất hiện của nhiều khu đô thị, khu chế xuất, khu công nghiệp… Chính vì vậy, nhu cầu nhân lực của ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan rất lớn. Mức lương của ngành phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí làm việc, địa điểm công tác và kinh nghiệm chuyên môn… Mức lương phổ biến của ngành dao động trong khoảng 7- 15 triệu.

8. Những tố chất phù hợp với ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Để có thể theo học ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, người học cần có một số tố chất dưới đây:

Yêu thiên nhiên và môi trường;
Nhạy cảm và hòa hợp với nhiên nhiên;
Thích chăm sóc cây trồng;
Thích xem chương trình, thông tin về thế giới tự nhiên;
Học tốt các môn tự nhiên như sinh học, hóa học, địa lý;
Thích tham gia các hoạt động ngoài trời;
Thích thu thập hay nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của thiên nhiên…
Trên đây là những thông tin cần biết về ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan. Hy vọng bài viết đã đem đến những thông tin hữu ích, giúp bạn tìm hiểu ngành học cụ thể và chính xác nhất.

Nguồn: Tuyển sinh số – Kỳ thi THPT quốc gia tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *