Tổng quan về ngành Kinh doanh nông nghiệp

Hiện nay, cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trong nước và hướng xuất khẩu đang phát triển sôi động tại Việt Nam. Chính vì vậy, ngành Kinh doanh nông nghiệp được đánh giá là ngành học có tiềm năng phát triển. Nếu bạn quan tâm đến ngành học này có thể tìm hiểu thông tin trong bài viết sau đây.

Tìm hiểu về ngành kinh doanh nông nghiệp

1. Tìm hiểu ngành Kinh doanh nông nghiệp

Kinh doanh nông nghiệp (tiếng Anh là Agricultural Business) được định nghĩa là bao gồm tất cả họat động liên quan đến sản xuất và phân phối đầu vào nông nghiệp, quá trình sản xuất tại các nông trại; việc tồn trữ, chế biến và tiêu thụ các hàng hóa nông sản và các sản phẩm có liên quan.
Ngành Kinh doanh nông nghiệp là ngành học trang bị cho sinh viên kiến thức khoa học về toán học, kinh tế học, quản trị học, chăn nuôi, trồng trọt, môi trường vào lĩnh vực Kinh doanh nông nghiệp, những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính, marketing và kiến thức chuyên sâu về quản lý sản xuất, nhân sự, marketing và tài chính để giải quyết các tình huống cụ thể trong các cơ sở sản xuất Kinh doanh nông nghiệp.
Ngoài ra, ngành học này còn cung cấp cho sinh viên các nguyên lý cơ bản của kinh doanh; môi trường kinh doanh và đặc thù của kinh doanh nông nghiệp; mối liên hệ giữa các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp; ứng dụng các nguyên lý kinh doanh vào các hoạt động thực tiễn trong kinh doanh nông nghiệp;thể hiện được hiểu biết về công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và hoạt động chế biến nông sản.
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp thể hiện được các kỹ năng: phát hiện vấn đề, phân tích và đề ra quyết định đối với các vấn đề phát sinh; giao tiếp có hiệu quả với cá nhân/nhóm công tác, dự báo liên quan đến kinh doanh nông nghiệp xây dựng dự án đầu tư, quản lý điều hành công ty kinh doanh nông lâm thủy sản; thực hiện các seminar chuyên ngành.

2. Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh nông nghiệp

Thông tin được trang Kỳ thi THPT Quốc gia cập nhật cụ thể như sau:

Khối kiến thức Giáo dục đại cương
1: Giáo dục quốc phòng – An ninh 1 (*)
2: Giáo dục quốc phòng – An ninh 2 (*)
3: Giáo dục quốc phòng – An ninh 3 (*)
4:Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)
5:Anh văn căn bản 1 (*)
6:Anh văn căn bản 2 (*)
7:Anh văn căn bản 3 (*)
8:Anh văn tăng cường 1 (*)
9: Anh văn tăng cường 2 (*)
10:Anh văn tăng cường 3 (*)
11:Pháp văn căn bản 1 (*)
12:Pháp văn căn bản 2 (*)
13:Pháp văn căn bản 3 (*)
14:Pháp văn tăng cường 1 (*)
15:Pháp văn tăng cường 2 (*)
16:Pháp văn tăng cường 3 (*)
17:Tin học căn bản (*)
18:TT. Tin học căn bản (*)
19:Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1
20:Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2
21:Tư tưởng Hồ Chí Minh
22:Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
23:Pháp luật đại cương
24:Xác suất thống kê
25:Toán kinh tế 1
26:Kỹ năng giao tiếp
27: Logic học đại cương
28:Cơ sở văn hóa Việt Nam
29: Tiếng Việt thực hành
30:Văn bản và lưu trữ học đại cương
31:Xã hội học đại cương
32:Kỹ năng mềm

Khối kiến thức cơ sở ngành
33:Kinh tế vi mô 1
34:Kinh tế vĩ mô 1
35:Nguyên lý thống kê kinh tế
36:Phương pháp nghiên cứu khoa học – KDNN
37:Luật thương mại
38:Trồng trọt đại cương
39:Chăn nuôi đại cương
40:Ngư nghiệp đại cương
41:Quản trị học
42:Marketing căn bản
43:Nguyên lý kế toán
44:Thực tập cơ sở ngành KDNN
45:Kinh tế nông nghiệp
46:Kinh tế phát triển nông thôn
47:Kinh tế lượng
48:Phân tích định tính trong kinh doanh

Khối kiến thức chuyên ngành
49:Phân tích chính sách nông nghiệp
50:Tổ chức sản xuất và kinh doanh nông nghiệp
51:Thương mại nông nghiệp
52:Anh văn chuyên ngành KDNN
53:Kinh doanh quốc tế
54:Phân tích hoạt động kinh doanh
55:Xây dựng và quản lý dự án kinh doanh
56:Công nghệ bảo quản và chế biến nông-lâm-thủy sản
57:Quản trị rủi ro trong thị trường nông sản
58:Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp
59:Quản trị và điều hành các tổ chức kinh tế hợp tác
60:Kỹ thuật đàm phán
61:Thực tập chuyên ngành KDNN
62:Quản trị quan hệ khách hàng
63:Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp
64:Thương mại điện tử
65:Quản trị chuỗi cung ứng
66:Phân tích chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị sản phẩm
67:Nghiệp vụ ngoại thương
68:Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
69:Kinh tế vùng
70:Kinh tế tài nguyên
71:Kinh tế sản xuất
72:Quản trị thương hiệu
73:Quản trị chiến lược
74:Quản trị thương mại
75:Quản trị sản xuất
76:Luận văn tốt nghiệp – KDNN
77:Tiểu luận tốt nghiệp – KDNN
78:Dự báo kinh tế
79:Kinh tế nông hộ
80:Quản trị chất lượng trong nông nghiệp
81:Chuyên đề tổng hợp Kinh doanh nông nghiệp

3. Các khối thi vào ngành Kinh doanh nông nghiệp

– Mã ngành: 7620114

– Ngành Kinh doanh nông nghiệp xét tuyển các tổ hợp môn sau:

A00: Toán – Vật lý – Hóa học
A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh
C02: Ngữ văn – Toán – Hóa học
D01: Ngữ văn – Toán – Tiếng Anh

Sinh viên tìm hiểu về ngành kinh doanh nông nghiệp

4. Điểm chuẩn ngành Kinh doanh nông nghiệp

Điểm chuẩn ngành Kinh doanh nông nghiệp được phân chia theo nhóm. Cụ thể như sau:

Với phương thức xét tuyển học bạ THPT: trong khoảng 14 – 16 điểm.
Với phương thức xét học bạ THPT: trong khoảng 16 – 18 điểm.

5. Các trường đào tạo ngành Kinh doanh nông nghiệp

Để theo học ngành Kinh doanh nông nghiệp, các bạn có thể đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học sau:

– Khu vực miền Bắc:

Học viện Nông nghiệp Việt Nam
– Khu vực miền Trung:

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kom Tum
Đại học Kinh tế – Đại học Huế
Đại học Hồng Đức
– Khu vực miền Nam:

Đại học Nông Lâm TP.HCM

6. Cơ hội việc làm ngành Kinh doanh nông nghiệp

Theo các trang tuyển sinh Đại học Cao đẳng, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Kinh doanh nông nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại một số lĩnh vực sau:

 • Lĩnh vực kinh doanh: bán hàng trực tiếp, kế hoạch kinh doanh, quản lý doanh số, quản lý lực lượng bán hàng, thiết kế bán hàng;
 • Lĩnh vực dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng: thiết kế dịch vụ, duy trì dịch vụ chăm sóc khách hàng, thiết lập mối quan hệ với khách hàng;
 • Lĩnh vực quản trị: thuộc lĩnh vực sản xuất và tác nghiệp chung và trong nông, lĩnh vực nhân sự, nguyên vật liệu, dự án đầu tư, chương trình phát triển…
 • Lĩnh vực phân phối và cung ứng: Phụ trách kênh phân phối, các hoạt động logistic trong doanh nghiệp;
 • Lĩnh vực nghiên cứu thị trường: nghiên cứu, phân tích và dự báo thị trường trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp và doanh nghiệp, hoặc các công ty nghiên cứu thị trường;
 • Lĩnh vực truyền thông: thiết kế và quản lý các chương trình truyền thông marketing trong các doanh nghiệp hoặc công ty truyền thông;
 • Lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh doanh: đăng ký kinh doanh, quản lý kinh doanh, hợp tác kinh doanh, quản lý thị trường, thanh tra

Với những lĩnh vực nêu trên, bạn có thể công tác tại một số địa điểm sau:

 • Làm việc tại Bộ Nông Nghiệp, sở Nông nghiệp, sở Công thương ở các tỉnh thành, phòng Nông nghiệp, phòng kinh tế ở các huyện; các cơ quan nghiên cứu khoa học có liên quan đến nông nghiệp;
 • Những đơn vị kinh doanh nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp;
 • Làm việc tại các công ty cung cấp đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, các công ty chế biến là “cỗ máy thực phẩm”cho loài người hay các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu về KDNN;
 • Người học cũng có thể tự kinh doanh, theo đuổi niềm đam mê “vừa biết làm vườn, vừa biết bán hàng, vừa biết làm việc với nhiều người bán hàng khác”.
  Bên cạnh đó, người học còn có khả năng học tập nâng cao trình độ và nghiên cứu khoa học độc lập bậc sau đại học về chuyên ngành: KDNN; Quản trị kinh doanh; Kinh tế nông nghiệp; Quản trị ngân hàng; Quản trị tài chính; Chính sách công…

7. Mức lương của ngành Kinh doanh nông nghiệp

Mức lương của ngành Kinh doanh nông nghiệp có tính cạnh tranh cao, tùy vào vị trí, địa điểm làm việc cũng như năng lực chuyên môn… Mức lương phổ biến của ngành trong khoảng 5 – 10 triệu/ tháng.

8. Những tố chất phù hợp với ngành Kinh doanh nông nghiệp

Để có thể theo học ngành Kinh doanh nông nghiệp, người học cần có một số tố chất sau:

 • Khả năng phân tích và định hướng;
 • Khả năng làm việc độc lập và chủ động;
 • Có khả năng xác định và tổ chức;
 • Kỹ năng giao tiếp và trình độ tiếng Anh;
 • Khả năng làm việc nhóm và tập hợp thành viên;
  Cập nhật và vận dụng công cụ, phần mềm để đáp ứng yêu cầu chuyên môn.
  Trên đây là thông tin tổng quan về ngành Kinh doanh nông nghiệp, hy vọng bài viết đã đem đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Nguồn: Tuyển sinh số – Kỳ thi THPT quốc gia tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *