Thông tin Học viện Tòa án điều chỉnh đề án tuyển sinh năm 2021 Học viện Tòa án điều chỉnh đề án tuyển sinh năm 2021. Theo đó Học viện điều chỉnh đề án tuyển sinh đối với các thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp năm 2021. Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur công bố điểm chuẩn năm 2021 Điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển Đại học
Thông tin Học viện Tòa án điều chỉnh đề án tuyển sinh...

Thông tin Học viện Tòa án điều chỉnh đề án tuyển sinh năm 2021

190
CHIA SẺ

Học viện Tòa án điều chỉnh đề án tuyển sinh năm 2021. Theo đó Học viện điều chỉnh đề án tuyển sinh đối với các thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp năm 2021.

Thông tin Học viện Tòa án điều chỉnh đề án tuyển sinh năm 2021

Bổ sung phương thức tuyển sinh

Tin từ ban tuyển sinh Cao đẳng Y Dược TPHCM cho biết Học viện Tòa án bổ sung thêm phương thức xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực trong kỳ thi dành cho thí sinh xét đặc cách của Đại học Quốc gia HN và Đại học Quốc gia TPHCM.

Phân bổ chỉ tiêu

Học viện sử dụng 1% tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 cho phương thức xét tuyển nêu tại mục 1 Thông báo này.

Xét tuyển nộp hồ sơ theo kết quả thi đánh giá năng lực với điều kiện cụ thể

Là thí sinh đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định năm 2021;

Đạt sơ tuyển theo thông báo của Giám đốc Học viện Tòa án về việc sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2021

Tham gia và có kết quả kì thi đánh giá năng lực đảm bảo chất lượng đầu vào theo yêu cầu của Học viện.

Ngưỡng chất lượng đầu vào được thông báo sau khi hai Đại học quốc gia HN và TPHCM trên công bố kết quả.

Thông tin Học viện Tòa án điều chỉnh đề án tuyển sinh năm 2021

Phạm vi xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực 

Xét tuyển trên toàn quốc. Phải thực hiện đăng ký dự thi đánh giá năng lực theo quy định đối với học viên muốn tham gia xét tuyển

Đối với khu vực phía Bắc các tỉnh từ Quảng Bình trở ra: thí sinh nộp hồ sơ thi đánh giá năng lực tại trường ĐHQG Hà Nội;

Đối với khu vực phía Nam các tỉnh từ tỉnh Quảng trị trở vào: thí sinh nộp hồ sơ thi đánh giá năng lực tại trường ĐHQG TPHCM.

Luôn luôn theo dõi các thông tin mới nhất của Học viện Tòa án để thực hiện đối với các thí sinh xét đặc cách tốt nghiệp có nguyện vọng xét tuyển vào Học viện theo phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2021.