Từ khóa Từ khóa: "Học viện Tòa án"

Từ khóa: Học viện Tòa án

Học viện Tòa án vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2022 và sử dụng ba phương thức xét tuyển. Không tuyển thí...

Kỳ tuyển sinh năm 2022, học viện tòa án dự kiến sử dụng 360 chỉ tiêu cho ngành luật với 03 phương thức xét...

Học viện Tòa án (thuộc Tòa án Nhân dân tối cao) vừa đưa ra thông báo tiêu chuẩn về sức khỏe tuyển sinh ngành...