Thi THPT quốc gia năm 2017: Xử phạt như thế nào thí sinh quay cóp?

Quy chế thi THPT quốc gia năm 2017 quy định các mức xử phạt đối với các thí sinh khi vô tình hoặc cố tình vi phạm. Theo đó hình thức xử phạt nếu thí sinh cố tình mang các vật dụng không được phép vào thi bao gồm tài liệu phục vụ thi.

Thi THPT quốc gia năm 2017: Xử phạt như thế nào thí sinh quay cóp?

Thi THPT quốc gia năm 2017: Xử phạt như thế nào thí sinh quay cóp?

Theo quy chế của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, cũng như cuối đề thi của tất cả các bài thi THPT quốc gia năm 2017 quy định thí sinh không được xử dụng trong thời gian làm bài thi. Theo đó nếu như thi sinh mamg tài liệu vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi. Cụ thể trong quy chế quy định.

Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo. Mang vật dụng trái phép theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia năm 2017 (quy định những vật dụng được mang vào phòng thi) này vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi.

Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

Cán bộ coi thi trong phòng thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng điểm cụm thi không nhất trí thì báo cáo Trưởng ban coi thi quyết định.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được ra khỏi khu vực thi sau 2 phần 3 thời gian làm bài môn đó.

Trường hợp cho điểm 0 bài thi THPT quốc gia

Các trường hợp bị cho điểm 0: Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; một môn thi có hai bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.

Huỷ bỏ kết quả thi đối với những thí sinh: Có hai bài thi trở lên bị điểm 0 (không) do thí sinh bị đình chỉ thi; viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi;

Để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp.

Lam hạ (theothptquocgia.org)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *