Các mức xử phạt khi vi phạm quy chế thi THPT quốc gia

Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia nếu chẳng may có vi phạm quy chế thi thì xử lý theo mức nào. Khi nào thì khiển trách, khi nào thì cảnh cáo và cấm thi.

Các mức xử phạt khi vi phạm quy chế thi THPT quốc gia

Các mức xử phạt khi vi phạm quy chế thi THPT quốc gia

Quy chế  cho kỳ tho THPT quốc gia năm 2017 đã được Bộ GD&ĐT ban hành, theo đó thí sinh nếu vô tình hoặc cố ý vi phạm sẽ có những mức như: khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ thi, trừ điểm bài thi, cho điểm 0, hủy bỏ kết quả thi, tước quyền vào học.

Thí sinh cần lưu ý những vấn đề sau để tránh bị xử lý theo quy định của Bộ GD&ĐT:

Mức khiển trách

Khiển trách đối với những thí sinh phạm lỗi một lần: Nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Hình thức này do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập.

Đối với mức cảnh cáo

Áp dụng hình thức cảnh cáo đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình. Hình thức kỷ luật cảnh cáo do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập, kèm tang vật (nếu có).

Hình thức đình chỉ thi

Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo. Mang vật dụng trái phép theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia năm 2017 (quy định những vật dụng được mang vào phòng thi) này vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi.

Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

Cán bộ coi thi trong phòng thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng điểm cụm thi không nhất trí thì báo cáo Trưởng ban coi thi quyết định.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được ra khỏi khu vực thi sau 2 phần 3 thời gian làm bài môn đó.

Xử lý vi phạm quy chế thi THPT quốc gia

Hình phạt trừ điểm bài thi

Thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của môn đó.Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của môn đó.

Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài.Thí sinh bị đình chỉ thi môn thi nào sẽ bị điểm 0 (không) môn thi đó; không được tiếp tục dự thi các môn thi tiếp theo; không được sử dụng kết quả thi để xét tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển vào các trường Đại học và Cao đẳng.

Cho điểm 0

Các trường hợp bị cho điểm 0: Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; một môn thi có hai bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.

Huỷ bỏ kết quả của bài thi

Huỷ bỏ kết quả thi đối với những thí sinh: Có hai bài thi trở lên bị điểm 0 (không) do thí sinh bị đình chỉ thi; viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi;

Để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp.

Hình phạt tước quyền vào học

Tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi trong hai năm tiếp theo đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích; sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; để người khác thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức.

Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác; sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.

Có bằng chứng về vi phạm quy chế thi mà không thực hiện đúng quy định (Mang vật dụng trái phép vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi).

Ngoài ra nếu những vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng  có thể truy cứu trách nghiệm hình sự.

Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia nă 2017 cần nằm rõ để khỏi vi phạm quy chế cũng như tránh được các hình phạt.

Lam hạ (theothptquocgia.org)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *