Những điều cần biết về phòng thi và số báo danh trong kỳ thi năm 2017 Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 còn mấy tháng nữa mới diễn ra nhưng ngay từ bây giờ Bộ GD&ĐT đã công bố những quy định về số báo danh cũng như phòng thi. Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2017 như thế nào? Điểm chuẩn Đại học Tài chính Marketing trong năm
Những điều cần biết về phòng thi và số báo danh trong...

Những điều cần biết về phòng thi và số báo danh trong kỳ thi năm 2017

639
CHIA SẺ

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 còn mấy tháng nữa mới diễn ra nhưng ngay từ bây giờ Bộ GD&ĐT đã công bố những quy định về số báo danh cũng như phòng thi.

Những điều cần biết về phòng thi và số báo danh trong kỳ thi năm 2017

Phòng thi và số báo danh được sắp xếp như thế nào?

Quy chế về tuyển sinh trong kỳ thi THPT quốc gia quy định rõ. Khi đã có danh sách đăng ký thi THPT quốc gia. Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với từng cụm thi tại địa bàn các tỉnh để triển khai công tác sắp xếp phòng thi. Theo đó mỗi phòng thi sẽ có nhiều nhất là 24 thí sinh. Khoảng cách giữa 2 thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2m tính theo hàng ngang. Bộ cũng đã tính đến việc thi các môn cuối cùng đó là thi Ngoại ngữ thì phòng thi sẽ được sắp xếp xác thí sinh khác nhau nhưng khi thu bài của thí sinh sẽ thu theo từng bài.

Trong quy chế của kỳ thi THPT quốc gia cũng quy định, các thí sinh tự do sẽ được bố trí phòng thi riêng tại 1 hoặc 1 số địa đểm thi do Giám đốc Sở GD&ĐT quy định. Thí sinh GDTX sẽ được sắp xép phòng thi khí làm bài thi KHXH và trong mỗi phòng thi sẽ có danh sách ảnh của phòng thi.

Đối với mỗi hội đồng thi trong kỳ thi THPT quốc gia thì sẽ có 1 mã riêng và thống nhất trên cả nước. Tại mỗi một Hội đồng thi thì việc lập danh sách thí sinh tham dự thi cho mỗi điểm thi được sắp xếp  theo thứ tự a,b,c,d.. theo tên của thí sinh để đánh số báo danh lần lượt.

Phòng thi tối đa chỉ có 24 người.

Các hội đồng thi trong kỳ thông tin tuyển sinh sẽ lập danh sách thí sinh sắp xếp theo thứ tự a,b,c,d… dựa vào tên thí sinh trong từng bài thi hoặc môn thi thành phần của tổ hợp bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội để bố trí phòng thi.

Đối với mỗi thí sinh chỉ được phép có 1 số báo danh duy nhất. Số báo danh duy nhất này được quy định bao gồm mã của Hội đồng thi co 2 chữ số và 6 số tiếp theo được sắp xếp liên tục và tăng dần từ 000001 cho đến hết thí sinh trong Hội đồng thi này và phải đảm bảo rằng thí sinh không bị trùng số báo danh.

Trên đây là các quy định về phòng thi và số báo danh của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Chúc thí sinh có những chuẩn bị kỹ lưỡng để có một kỳ thi tốt.

(Theo thptquocgia.org)