Gần 300 thí sinh bị điểm điểm liệt tại cụm thi số 55 Kết thúc công tác chấm thi và công bố điểm tại cụm thi 55 do Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TP.HCM ở Tây Ninh công bố chi tiết. Trong đó có gần 300 thí sinh bị điểm liệt Cẩn trọng Trang web giả mạo kỳ thi THPT Quốc gia xuất hiện Điểm trúng
Gần 300 thí sinh bị điểm điểm liệt tại cụm thi số...

Gần 300 thí sinh bị điểm điểm liệt tại cụm thi số 55

512
CHIA SẺ

Kết thúc công tác chấm thi và công bố điểm tại cụm thi 55 do Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TP.HCM ở Tây Ninh công bố chi tiết. Trong đó có gần 300 thí sinh bị điểm liệt

ky-thi-thpt-quoc-gia-22

Cụm thi số 55 công bố tổng quát điểm thi cụ thể sau kỳ thi THPT Quốc gia

Môn Toán, với 7373 thí sinh (TS) dự thi, điểm trung bình là 4.34, giá trị trung vị là 4.50 (có 50% thí sinh đạt trên 4.50), số thí sinh đạt điểm 4.00 là nhiều nhất (853 TS), có 5 TS đạt điểm cao nhất là 9.5 và có 175 thí sinh bị điểm liệt môn toán (có điểm từ 1.00 trở xuống). Dựa trên biểu đồ phân bố điểm của môn Toán có thể đánh giá, đề thi có sự phân hóa tốt.

Môn Ngữ văn, với 7417 TS dự thi , điểm trung bình là 4.58, giá trị trung vị là 4.50 (có 50% thí sinh đạt trên 4.50), số TS đạt điểm 5.00 là nhiều nhất (1378 TS), có 2 TS đạt điểm cao nhất là 8.50 và có 32 TS bị điểm liệt. Dựa trên biểu đồ phân bố điểm của môn Ngữ văn có thể đánh giá đề thi có sự phân hóa rất tốt.

Môn Lịch sử, với 1475 TS dự thi, điểm trung bình là 3.77, giá trị trung vị là 4.00 (có 50% thí sinh đạt trên 4.00), số TS đạt điểm 4.00 là nhiều nhất (206 TS), có 1 TS đạt điểm cao nhất là 9.00 và có 50 TS bị điểm liệt. Dựa trên biểu đồ phân bố điểm của môn Lịch sử có thể đánh giá đề thi có sự phân hóa rất tốt (biểu đồ có dạng tương đối chuẩn).

Môn Địa lý, với 2247 TS dự thi, điểm trung bình là 5.03, giá trị trung vị là 5.00 (có 50% thí sinh đạt trên 5.00), số TS đạt điểm 4.50 là nhiều nhất (318 TS), có 1 TS đạt điểm cao nhất là 9.00 và có 08 TS bị điểm liệt. Dựa trên biểu đồ phân bố điểm của môn Địa lý có thể đánh giá đề thi có sự phân hóa cao, phân phối điểm khá chuẩn.

Môn Vật lý, với 4836 TS dự thi, điểm trung bình là 5.65, giá trị trung vị là 6.00 (có 50% thí sinh đạt trên 6.00), số TS đạt điểm 6.00 là nhiều nhất (865 TS), có 1 TS đạt điểm cao nhất là 9.50 và có 3 TS bị điểm liệt. Dựa trên biểu đồ phân bố điểm của môn Vật lý có thể đánh giá, trong số 8 môn thi, Vật lý là môn có điểm trung bình cao nhất và số thí sinh bị liệt tương đối ít, phổ điểm tương đối lệch về phía điểm cao trên trung bình nhiều hơn, tuy nhiên về cơ bản phổ điểm cũng có sự phân hóa tốt.

Môn Hóa học, với 4379 TS dự thi, điểm trung bình là 5.00, giá trị trung vị là 5.00 (có 50% thí sinh đạt trên 5.00), số TS đạt điểm 5.00 là nhiều nhất (858 TS), có 01 TS đạt điểm cao nhất là 9.75 và không có TS bị điểm liệt. Dựa trên biểu đồ phân bố điểm của môn Hóa học có thể nói, trong số 8 môn thi, Hóa học là môn có điểm phân bố chuẩn nhất.

ky-thi-thpt-quoc-gia-45

Môn Sinh học, với 1374 TS dự thi, điểm trung bình là 4.67, giá trị trung vị là 4.50 (có 50% thí sinh đạt trên 4.50), số TS đạt điểm 4.00 là nhiều nhất (265 TS), có 03 TS đạt điểm cao nhất là 9.50 và có 1 TS bị điểm liệt. Dựa trên biểu đồ phân bố điểm của môn Sinh học có thể đánh giá phổ điểm cho thấy đề thi có sự phân hóa tốt, đặc biệt có sự phân bố đều về phía điểm trên 6.00.

Môn tiếng Anh, với 3924 TS dự thi, điểm trung bình là 3.04, giá trị trung vị là 3.00 (có 50% thí sinh đạt trên 3.00), số TS đạt điểm 2.50 là nhiều nhất (1119 TS), có 01 TS đạt điểm cao nhất là 8.00 và có 2 TS bị điểm liệt. Dựa trên biểu đồ phân bố điểm của môn Tiếng Anh có thể đánh giá, trong số 8 môn thi, tiếng Anh là môn có điểm trung bình thấp nhất và số điểm thấp dưới điểm trung bình 3.04 là khá nhiều. Tuy nhiên đề thi có sự phân hóa ở phía điểm trên trung bình khá tốt.

Qua kết quả thi của thí sinh, ông Thanh nhận định, đề thi các môn đã có sự phân hóa tốt cho các đối tượng TS để thi đạt kết quả tốt nghiệp THPT cũng như để lấy kết quả xét tuyển ĐH.

Năm nay, số thí sinh bị điểm liệt cũng ít hơn so với năm 2015, đặc biệt việc lựa chọn các môn thi tự chọn đã cho thấy, TS đã có sự lựa chọn phù hợp để đảm bảo kết quả thi của mình được tốt.

Theo vietnamnet.vn