Danh sách Mã cụm thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 Yêu cầu khi đăng ký Hồ sơ dự thi THPT quốc gia năm 2017 là thí sinh phải ghi đầy đủ mã cụm thi mà mình đăng ký. Vậy mã số các cụm thi năm nay như thế nào? Tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng năm 2017. Hướng dẫn chi tiết điền phiếu đăng ký
Danh sách Mã cụm thi của kỳ thi THPT quốc gia năm...

Danh sách Mã cụm thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

1371
CHIA SẺ

Yêu cầu khi đăng ký Hồ sơ dự thi THPT quốc gia năm 2017 là thí sinh phải ghi đầy đủ mã cụm thi mà mình đăng ký. Vậy mã số các cụm thi năm nay như thế nào?

Cách ghi mã cụm thi trong hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia năm 2017

Danh sách Mã cụm thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Theo đó năm 2017, cả nước có tất cả 65 cụm thi bao gồm 64 tỉnh thành và 1 cụm thi của của Cục nhà trường – Bộ Quốc Phòng. Đối với thí sinh đang theo học lớp 12  và TTGDTX thì mã cụm thi là mã tỉnh thành nơi địa bàn trường THPT quốc gia của mình đang theo học. Còn đối với thí sinh tự do, mã cụm thi được thí sinh đăng ký tùy theo điều kiện thuận lợi của cá nhân.

Thí sinh lưu ý: Mục SỞ GD&ĐT…MÃ SỞ: Thí sinh đăng ký tại đơn vị đăng ký dự thi thuộc sở nào thì ghi tên sở đó vào vị trí trống, sau đó điền 2 chữ số biểu thị mã sở vào 2 ô trống tiếp theo, mã sở GD&ĐT do Bộ GD&ĐT quy định.

Lam hạ (theothptquocgia.org).

Tham khảo thêm: Cao đẳng Y tế Hà Nội, tuyển sinh trường Cao đẳng Dược Hà Nội