Chỉ tiêu xét tuyển thẳng vào các trường quân đội năm 2021

Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã có hướng dẫn về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các trường quân đội năm 2021.

Chỉ tiêu xét tuyển thẳng vào các trường quân đội năm 2021 Chỉ tiêu xét tuyển thẳng vào các trường quân đội năm 2021

Cụ thể quy chế xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng và xét tuyển học sinh giỏi thực hiện theo quy chế tuyển sinh năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ tiêu xét tuyển thẳng vào các trường quân đội năm 2021

Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (thuộc diện quy định tại Điểm a, Điểm c và Điểm e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh) và xét tuyển HSG bậc THPT.

– Chỉ tiêu xét tuyển vào đào tạo đại học quân sự đối với các học viện Kỹ thuật quân sự, Quân y, các ngành đào tạo Ngoại ngữ tại Học viện Khoa học quân sự: Thực hiện theo quy định tại Mục II, Công văn số 05/QyĐ-TSQS ngày 25/2/2021 của Ban TSQS Bộ Quốc phòng về chỉ tiêu tuyển sinh và những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng vào các trường trong quân đội năm 2021.

– Các trường còn lại và ngành đào tạo Trinh sát kỹ thuật tại Học viện Khoa học quân sự: Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển HSG bậc THPT không quá 05% chỉ tiêu của từng tổ hợp xét tuyển, theo 2 miền Nam – Bắc hoặc theo từng quân khu. Riêng Trường Sĩ quan Không quân chỉ thực hiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển HSG bậc THPT vào đào tạo phi công quân sự đối với các thí sinh đã được Quân chủng PK-KQ khám và thông báo đủ tiêu chuẩn về sức khỏe.

Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển HSG bậc THPT trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh theo từng tổ hợp xét tuyển, theo 2 miền Nam – Bắc hoặc theo từng quân khu do Bộ Quốc phòng đã giao cho từng trường năm 2021.

Đối với xét tuyển vào đào tạo cao đẳng quân sự, Trường Sĩ quan Không quân xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển HSG bậc THPT không quá 05% chỉ tiêu tuyển sinh theo 2 miền Nam – Bắc. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển HSG bậc THPT nằm trong tổng chỉ tiêu của từng miền.

Ngành tuyển, môn đoạt giải được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thực hiện theo quy định tại Phụ lục kèm theo hướng dẫn này. Các trường xác định chỉ tiêu cụ thể của từng đối tượng và công bố công khai trong Đề án tuyển sinh của trường.

Các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự, Học viện Phòng không – Không quân (hệ đào tạo Kỹ sư hàng không) và Trường Sĩ quan Không quân (hệ đào tạo phi công quân sự) do đặc thù từng trường, năm 2021 chưa thực hiện xét tuyển thẳng với các đối tượng quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điểu 7 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Bộ GD & ĐT.

Đối với các trường đào tạo đại học, cao đẳng quân sự còn lại, xét tuyển thí sinh thuộc diện quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh như sau: trường hợp chỉ tiêu tuyển sinh cao hơn 100 được xét tuyển thẳng không quá 03% so với chỉ tiêu, chỉ tiêu tuyển sinh từ 100 trở xuống được xét tuyển thẳng không quá 05% so với chỉ tiêu.

Thông tin tuyển sinh vào các trường quân đội

Thông tin tuyển sinh vào các trường quân đội

Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng cần lưu ý gì?

Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT vào các trường quân đội phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn tuyển sinh về chính trị, đạo đức, văn hóa, độ tuổi, sức khỏe vào đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học, cao đẳng theo đúng quy định tại Điều 13, 14, 15 Thông tư số 22.

Thí sinh chỉ được đăng ký sơ tuyển vào một trường trong Quân đội (gồm đăng ký xét tuyển từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hoặc đăng ký xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT) và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT vào đúng trường nộp hồ sơ sơ tuyển.

Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng phải đăng ký một tổ hợp xét tuyển trong số các tổ hợp xét tuyển của trường tuyển sinh vào hồ sơ sơ tuyển ngay từ khi sơ tuyển, để làm căn cứ xét tuyển.

Thí sinh phải nộp hồ sơ sơ tuyển và thủ tục đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT vào các trường trong Quân đội theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ GD- ĐT và phải được các trường thẩm định, xét duyệt đủ thủ tục và tiêu chuẩn xét tuyển.

Để đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT, thí sinh phải có 2 loại hồ sơ: 01 bộ hồ sơ sơ tuyển và 01 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển, xét tuyển HSG bậc THPT).

Thí sinh đăng ký và làm hồ sơ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự các đơn vị quận, huyện, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 30/5/2021. Ban Tuyển sinh quan sự cấp tỉnh, thành phố gửi hồ sơ và danh sách về các trường trước ngày 10/6/2021.

Trường hợp thí sinh đã làm hồ sơ sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Ban Tuyển sinh quân sự cấp tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương) gửi Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT về trường đã nộp hồ sơ sơ tuyển.

Thí sinh không qua sơ tuyển, không có hồ sơ sơ tuyển tại các trường thì không được tham gia xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự các trường trong Quân đội.

Thí sinh làm 1 bộ hồ sơ xét tuyển thẳng nộp về Sở GD-ĐT theo quy định của Bộ GD-ĐT và nộp 01 bản sao hợp lệ hồ sơ xét tuyển thẳng về Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện (cùng với hồ sơ sơ tuyển) trước ngày 30/5/2021; Sở GD & ĐT thẩm định, gửi hồ sơ, và danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn về các trường thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trước ngày 10/6/2021.

Nguồn: Kỳ thi THPT quốc gia tổng hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *