Trường Đại học không được tham gia coi thi tốt nghiệp 2020

Theo Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 các trường Đại học sẽ không tham gia vào quá trình coi thi cũng như giám sát kỳ thi năm nay.

Học sinh lớp 12 tại một trường trung học phổ thông

Trường Đại học không được tham gia coi thi tốt nghiệp 2020

Theo chia sẻ của giảng viên Trường Trung học phổ thông Sài Gòn cụ thể, chiếu theo Dự thảo thì công tác coi thi kỳ thi năm năm nay cơ bản như sau. Trưởng ban do lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm; Phó Trưởng ban thường trực là lãnh đạo Sở GD&ĐT hoặc lãnh đạo phòng Quản lý thi của Sở GD&ĐT, các Phó Trưởng ban khác là lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo một số phòng thuộc Sở GD&ĐT và Hiệu trưởng trường phổ thông; ủy viên, thư ký là lãnh đạo, chuyên viên các phòng của Sở GD&ĐT, lãnh đạo và giáo viên trường phổ thông.

Trưởng ban Coi thi chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi về công tác coi thi; có nhiệm vụ điều hành toàn bộ công tác coi thi tại Hội đồng thi, quyết định giờ phát túi đề thi tốt nghiệp còn nguyên niêm phong cho cán bộ coi thi, quyết định xử lý các tình huống xảy ra trong các buổi thi tốt nghiệp năm nay.

Phó Trưởng ban coi thi tại kỳ thi tốt nghiệp năm nay, ủy viên và thư ký có nhiệm vụ, quyền hạn và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo phân công, ủy nhiệm của Trưởng ban coi thi.

Giám đốc Sở GD&ĐT căn cứ số lượng thí sinh đăng ký tham dự thi tốt nghiệp và xét tuyển vào đại học tại Hội đồng thi và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ để quyết định thành lập các Điểm thi đặt tại trường phổ thông và các cơ sở giáo dục khác đáp ứng được các yêu cầu tổ chức thi.

Trưởng Điểm thi là lãnh đạo của trường phổ thông; một Phó Trưởng Điểm thi là lãnh đạo hoặc Tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông nơi đặt Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất. Các Phó Trưởng Điểm thi là lãnh đạo hoặc Tổ trưởng chuyên môn đến từ trường phổ thông khác trong tỉnh.

Thư ký Điểm thi là Thư ký hội đồng hoặc giáo viên trường phổ thông. Cán bộ coi thi là giáo viên trường phổ thông hoặc trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh; cán bộ giám sát phòng thi là giáo viên trường phổ thông; trật tự viên, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ là nhân viên của trường nơi đặt Điểm thi và công an, kiểm soát viên quân sự.

Ảnh minh họa: Học sinh tham gia thi tốt nghiệp năm 2019

Yêu cầu trưởng Điểm thi và Phó Trưởng Điểm thi không cùng thuộc một trường phổ thông; mỗi phòng thi bảo đảm bố trí hai cán bộ coi thi ở hai trường phổ thông khác nhau; mỗi cán bộ giám sát phòng thi thực hiện giám sát không quá 3 phòng thi trong cùng một dãy phòng thi; Trưởng Điểm thi, Phó trưởng Điểm thi (không phụ trách cơ sở vật chất), cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi không được làm nhiệm vụ tại Điểm thi nếu có học sinh lớp 12 của trường mình dự thi trong năm tổ chức thi.

Đối với, trưởng Điểm thi quyết định tổ chức thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn về công tác coi thi tại Điểm thi, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ trước Trưởng ban Coi thi và Chủ tịch Hội đồng thi.

Phó Trưởng Điểm thi, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi và các thành viên khác làm nhiệm vụ tại Điểm thi chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm quyền hạn theo phân công hoặc ủy nhiệm của Trưởng Điểm thi.

Để thực hiện các công việc của Điểm thi, lãnh đạo Điểm thi được sử dụng con dấu của trường phổ thông hoặc cơ sở giáo dục nơi đặt Điểm thi.

Như vậy theo dự thảo thì các giảng viên Đại học năm nay sẽ không thức hiện coi thi hoặc giám sát kỳ thi năm nay. Được biết là hiện tại nhiều trường vẫn sử dụng điểm của kỳ thi này để làm căn cứ xét tuyển vào các ngành đào tạo. Trước đó thì Bộ GD&ĐT cho biết việc giao cho các địa phương tự tổ chức kỳ thi và gán trách nhiệm cho những người đứng đầu và từng vị trí sẽ giúp khắc phục được tình trạng gian lận. Hơn nữa theo Bộ GD&ĐT việc chuẩn hóa đề thi trắc nghiệm với mỗi thí sinh 1 đề cũng sẽ khiến việc đánh giá công bằng và thực chất hơn.

Trường Cao đẳng Y dược Pasteur tổng hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *