Thông tin tuyển sinh 2022 Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng (Mã trường DDF) thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 theo 5 phương thức xét tuyển, đối tượng là thí sinh tốt nghiệp THPT.

Thông tin tuyển sinh 2022 Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng

Sau đây là thông tin tuyển sinh cụ thể năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng do Phòng truyền thông Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp và cập nhật chi tiết về các ngành/nghề, THXT, chỉ tiêu theo từng phương thức tuyển sinh như sau:

Xét tuyển thẳng, ƯTXT theo quy chế của Bộ GD&ĐT

Chỉ tiêu tuyển sinh: Không giới hạn số lượng nhưng phải nằm trong chỉ tiêu chung của từng ngành.

Đối tượng đăng ký xét tuyển:

 • Đã tốt nghiệp THPT, đạt giải Nhất – Nhì – Ba các môn văn hoá trong kỳ thi chọn HSG cấp QG thuộc các năm 2020, 2021, 2022.
 • Thí sinh trường chuyên, tốt nghiệp THPT, đạt giải Nhất – Nhì – Ba HSG các môn văn hoá cấp tỉnh/TP trực thuộc TW trở lên cho lớp 12.
 • Thí sinh trường chuyên, tốt nghiệp THPT đạt HSG 3 năm THPT.

Một số các quy định khác theo quy định của Bộ:

Đối với ngành Sư phạm: Thí sinh phải đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy chế tuyển sinh hiện hành, cụ thể thí sinh phải có xếp loại Giỏi trở lên của lớp 12.

Ngành/mã ngành, nguyên tắc xét tuyển của từng ngành:

Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Chỉ tiêu tuyển sinh: 900 chỉ tiêu.

Nguyên tắc xét tuyển:

 • Môn ngữ ngữ: Điểm nhân hệ số 2.
 • Điểm sàn = Tổng điểm 3 môn không nhân hệ số + Điểm ưu tiên (nếu có).
 • Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn THXT với hệ số tương ứng của mỗi môn (theo thang điểm 30) + Điểm ưu tiên (nếu có).

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành Sư phạm: Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Ngành/mã ngành, chỉ tiêu, THXT và điểm chuẩn giữa các tổ hợp của từng ngành:

Xét tuyển theo Học bạ THPT

Chỉ tiêu: 455 chỉ tiêu.

Đối tượng tham gia xét tuyển: Chỉ dành cho các thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2022.

Nguyên tắc xét tuyển:

 • Điểm sàn = Tổng điểm 3 môn không nhân hệ số + Điểm ưu tiên (nếu có).
 • Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn THXT nhân với hệ số tương ứng mỗi môn (tính theo thang điểm 30) + Điểm ưu tiên (nếu có).
 • Điểm môn THXT là TBC của Điểm TB môn học năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

 • Ngành Sư phạm: Thực hiện quy định của Bộ, cụ thể thí sinh phải có học lực xếp loại Giỏi trở lên lớp 12.
 • Các ngành khác: Tổng điểm 3 môn không nhân hệ số trong THXT phải từ 18.0 điểm trở lên.

Ngành/mã ngành, chỉ tiêu, THXT và điểm chuẩn giữa các tổ hợp của từng ngành:

Xét tuyển theo phương thức riêng của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng

Chỉ tiêu tuyển sinh: 358 chỉ tiêu.

Nguyên tắc xét tuyển:

Các ngành ngoài ngành Sư phạm: Thí sinh phải đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định sau:

 • Nhóm 1: Đã tốt nghiệp THPT. Tham gia “Đường lên đỉnh Olympia” các vòng thi tuần trở lên các năm 2020, 2021, 2022.
 • Nhóm 2: Đã tốt nghiệp THPT, đạt giải Nhất – Nhì – Ba kỳ thi HSG các môn văn hoá lớp 12 các năm 2020, 2021, 2022 cấp tỉnh/TP trực thuộc TW.
 • Nhóm 3: Thí sinh là người Việt Nam, đã có bằng tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam, điểm TB chung các học kỳ THPT (trừ HK2 lớp 12) từ 75% trở lên (theo thang điểm 10).
 • Nhóm 4: Xét tuyển kết quả năng lực ngoại ngữ đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT cho các ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Pháp, Ngôn ngữ Pháp, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, ….
 • Nhóm 5: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt HSG liên tục 3 năm THPT.

Đối với các ngành Sư phạm: Ngoài đáp ứng các điều kiện trên, thí sinh cần phải có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên.

Tiêu chí xét tuyển phụ: Xét theo thứ tự ưu tiên cá nhóm, điểm TB HK1 lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có). Điểm ưu tiên được tính theo quy định hiện hành (thang điểm 10) trong trường hợp có các thí sinh bằng điểm.

Ngành/mã ngành, chỉ tiêu của từng ngành:

Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực 2022

Chỉ tiêu tuyển sinh: Dự kiến 82.

Điểm xét tuyển = Điểm bài thi ĐGNL + Điểm ưu tiên (nếu có).

Nguyên tắc xét tuyển: Từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.

Ngưỡng ĐBCL đầu vào: Tổng điểm bài thi ĐGNL phải đạt từ 600 điểm trở lên (Điểm môn Ngoại ngữ lấy từ Học bạ). Đối với các ngành Sư phạm, thí sinh phải đáp ứng thêm điều kiện có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên.

Ngành/mã ngành, chỉ tiêu của từng ngành:

Nguồn: thptquocgia.org tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *