Tham khảo cấu trúc đề thi toán thpt quốc gia năm 2018

Những kiến thức trọng tâm được chắt lọc từ các đề thi minh họa cũng như đề thi thpt quốc gia các năm trước sẽ giúp thí sinh hình dung được cấu trúc đề thi toán thpt quốc gia năm nay. 

Tham khảo cấu trúc đề thi toán thpt quốc gia năm 2018

Tham khảo cấu trúc đề thi toán thpt quốc gia năm 2018

Theo đó, các bạn học sinh 2000 cũng như các thí sính tự do tham gia kỳ thi thpt quốc gia năm 2018 nói chung và đề thi môn toán nói riêng cần chú ý cấu trúc đề thi dưới đây để đạt kết quả cao.

Ngoài việc làm chủ các kiến thức toán học lớp 12 thí sinh cần chú ý đến các kiến thức lớp 11 liên quan. Trong đó cấu trúc sẽ giúp thí sinh dễ hình dung hơn, trọng điểm của lớp 11, như chủ đề tổ hợp, xác suất, nhị thức Niu tơn; phần hình học chương 3 – quan hệ vuông góc; phương trình lượng giác; dãy số; cấp số; giới hạn; đạo hàm.

Thí sinh cùng tham khảo ma trận đề thi toán thpt quốc gia dưới đây

LỚP CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ TỔNG Ghi chú
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
12 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát SBT và vẽ đồ thị của hàm số. C2; C5; C7; C11; C16 C17; C18; C40 C30; C36; C43 C35;

C39

12  
2. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit. C8;C13 C27 C22; C34   5  
3. Nguyên hàm, tích phân, ứng dụng. C6; C9; C19 C31 C32; C37 C50 7  
4. Số phức. C1 C20 C38 C46 4  
5. Khối đa diện. C4   C45   2  
6. Khối tròn xoay. C14 C33     2  
7. Phương pháp tọa độ trong không gian. C12; C15; C10 C24; C29; C44   C48 7  
11 8. HSLG và PTLG.       C35   Có yếu tố lượng giác
9. Tổ hợp, xác suất, nhị thức Niu tơn. C3 C23;C26   C49 4  
10. Dãy số, CSC, CSN.     C42   1  
11. Giới hạn, liên tục. C2       1 Có thể chỉ là tiệm cận lớp 12
12. Đạo hàm.     C40   0  
13. Phép biến hình         0  
14. Quan hệ song song         0  
15. Quan hệ vuông góc.   C21; C25; C28   C47 4  
Tổng Số câu 17 15 11 7 50  
Tỉ lệ 34% 30% 22% 14%    

Về nội dung kiến thức, với lớp 12, đề tham khảo có đầy đủ các chủ đề như năm học 2017, chiếm 80% trên tổng số câu hỏi. Nội dung câu hỏi trong đề không ra vào phần giảm tải. Kiến thức bám sát theo sách cơ bản. Câu hỏi có sự phân hóa rõ rệt.

Lớp 11: Các câu hỏi tập trung nhiều vào chủ đề tổ hợp, xác suất, nhị thức Niu tơn và phần hình học chương 3 – Quan hệ vuông góc. Tuy nhiên ở các chủ đề khác như đạo hàm (câu hỏi về tiếp tuyến), giới hạn, phương trình lượng giác, dãy số cũng có một câu ở mỗi chủ đề nhưng để giải quyết các câu hỏi đó vẫn liên quan đến kiến thức của lớp 12. Tổng có 10 câu hỏi thuộc chương trình lớp 11, chiếm 20%.

Thời điểm hiện tại Bộ đã công bố đề thi minh họa cho kỳ thi thpt quốc gia năm 2018 thí sinh cần khai thác tốt các dạng đề để nắm được các cấu trúc khác nhau.  Để đạt được điểm càng cao thí thí sinh cần luyện đề nhiều hơn cũng là lời khuyên của các giáo viên giảng dạy trực tuyến tại Kỳ thi thpt quốc gia đưa ra lời khuyên.

(thptquocgia.org tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *