Tạo thế chủ động cho sĩ tử trong mùa tuyển sinh Đại học 2023

Sau khi kết thúc mùa tuyển sinh năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố thông tin: “Sẽ không ban hành quy chế tuyển sinh năm 2023 mà có thể sẽ giữ ổn định quy chế cũ”.

Tạo thế chủ động cho sĩ tử trong mùa tuyển sinh Đại học 2023

Có thể vận dụng quy chế tuyển sinh đại học năm 2022

Cán bộ tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội chia sẻ: Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác tuyển sinh năm 2023 và các năm tiếp theo sẽ giữ ổn định như năm 2022. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục ĐH cần xây dựng quy chế tuyển sinh để cụ thể hóa quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời công khai trên trang điện tử của cơ sở đào tạo để phục vụ nhu cầu tìm hiểu của sĩ tử và xã hội. Thực hiện yêu cầu trên, trường ĐH Kinh tế Quốc dân là cơ sở giáo dục ĐH đầu tiên trên cả nước vừa công bố quy chế tuyển sinh riêng năm 2023.

Theo quy chế tuyển sinh năm 2022, cơ sở đào tạo quyết định một hoặc các phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển), áp dụng chung cho cả cơ sở đào tạo hoặc áp dụng riêng cho các chương trình, ngành, lĩnh vực và hình thức đào tạo. Một chương trình, ngành đào tạo có thể dùng đồng thời các phương thức tuyển sinh.

Mỗi phương thức tuyển sinh phải quy định rõ các tiêu chí đánh giá, xét tuyển và cách thức dùng kết hợp các tiêu chí để phân loại, xếp hạng; xác định điều kiện trúng tuyển đối với sĩ tử theo yêu cầu của chương trình, ngành đào tạo. Tiêu chí đánh giá, xét tuyển phải dựa trên yêu cầu về kiến thức nền tảng và năng lực cốt lõi mà sĩ tử cần có để theo học chương trình, ngành đào tạo.

Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm giải trình về căn cứ khoa học và thực tiễn trong xác định phương thức tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh; trong đó có dựa trên phân tích, đánh giá và đối sánh kết quả học tập của sinh viên trúng tuyển hàng năm.

Bên cạnh đó, cán bộ tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội cho biết: Về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, quy chế tuyển sinh 2022 nêu rõ, từ năm 2023, sĩ tử được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp. Cùng với đó, điểm ưu tiên đối với sĩ tử đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức: Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên quy định.

Có thể vận dụng quy chế tuyển sinh đại học năm 2022

Trước đó, liên quan đến công tác tuyển sinh năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo rà soát các phương thức xét tuyển để loại bỏ các phương thức không phù hợp, không hiệu quả, không đủ cơ sở khoa học, có thể gây nhiễu hệ thống tuyển sinh chung cũng như khó khăn, vướng mắc cho sĩ tử. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng rà soát, cân nhắc để hoàn thiện quy trình tuyển sinh, trong đó có thể xem xét khuyến cáo các trường không thực hiện việc xét tuyển sớm như năm 2022 mà tất cả các phương thức xét tuyển được tổ chức cùng thời điểm với đợt xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (tuyển sinh đợt 1).

Nguồn: https://thptquocgia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *