Quy định làm tròn điểm thi và điểm xét tuyển năm 2016 được sửa đổi thế nào? Quy định về làm tròn khi chấm điểm kỳ thi THPT Quốc gia và điểm xét tuyển được sửa đổi để có lợi cho thí sinh nhất Giám sát chặt chẽ công tác chấm thi bằng camera Công tác chấm thi hoàn toàn được giữ bí mật Chấm thi THPT Quốc gia 2016: Làm sao
Quy định làm tròn điểm thi và điểm xét tuyển năm 2016...

Quy định làm tròn điểm thi và điểm xét tuyển năm 2016 được sửa đổi thế nào?

1869
CHIA SẺ

Quy định về làm tròn khi chấm điểm kỳ thi THPT Quốc gia và điểm xét tuyển được sửa đổi để có lợi cho thí sinh nhất

ky-thi-thpt-quoc-gia-18

Sự khác nhau về quy định làm tròn điểm thi và điểm xét tuyển được so sánh trong bảng sau:

Năm 2015 Năm 2016
• Điểm các môn tự luận: tính đến 0,25;

• Điểm các môn trắc nghiệm: làm tròn đến 0,25;

• Điểm môn ngoại ngữ: làm tròn đến 0,25;

• Điểm xét tuyển: không làm tròn.

• Điểm các môn tự luận: tính đến 0,25;

• Điểm các môn trắc nghiệm: làm tròn đến hai chữ số thập phân;

• Điểm môn ngoại ngữ: làm tròn đến hai chữ số thập phân;

• Điểm xét tuyển: làm tròn đến 0,25 (sau khi cộng điểm ưu tiên quy đổi)

Theo giaoducthoidai.vn