Công tác chấm thi hoàn toàn được giữ bí mật

Yêu cầu của Bộ GD&ĐT là tất cả các cụm thi nghiêm chỉnh chấp hành công tác chấm thi và hoàn toàn phải giữ bí mật

thpt quoc gia

Đảm bảo an toàn, bảo mật số phách

Theo đó, Bộ yêu cầu, Chủ tịch Hội đồng thi chỉ đạo trực tiếp việc làm phách và bảo đảm an toàn, bảo mật của số phách; tổ chức nghiên cứu, thảo luận kỹ về đáp án, hướng dẫn chấm, biểu điểm; thực hiện nghiêm túc quy định chấm chung để thống nhất trong chấm thi. Việc chấm thi được thực hiện theo quy trình chấm hai vòng độc lập và tại hai phòng chấm riêng biệt. Cuối cùng là thực hiện đúng các quy định về cách ghi điểm và quy điểm

Ngoài ra, phải thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi của mỗi môn thi, theo cùng tiến độ chấm của Ban Chấm thi. Bộ nhấn mạnh yêu cầu các cán bộ chấm thi giữ bí mật, không được cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Chấm thi và nội dung bài làm của thí sinh, ngoài các báo cáo chính thức của Ban Chấm thi. Việc chấm thi phải hoàn thành trước ngày 20.7.2016.

Về việc công bố kết quả thi, Thứ trưởng Bộ GD ĐT Nguyễn Vinh Hiển yêu cầu: Các Hội đồng thi phải chuẩn bị tốt hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là hệ thống máy chủ và đường truyền; làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, ưu tiên đường truyền cho việc công bố kết quả thi, bảo đảm không xảy ra nghẽn mạng khi công bố kết quả thi. Chậm nhất vào ngày 20.7.2016 dữ liệu kết quả chấm thi của Hội đồng thi phải được cập nhật vào Hệ thống phần mềm quản lý thi THPT quốc gia.

Theo danviet.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *