Phúc khảo bài thi Trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2017 như nào?

Với những điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đó là tổ chức tại các tỉnh –thành phố Trung ương và nhất là bằng hình thức trắc nghiệm khách quan. Thí sinh muốn phúc khảo bài thi năm 2017 phải làm gì?

Phúc khảo bài thi Trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2017 như nào?

Phúc khảo bài thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2017 như nào?

Thi trắc nghiệm khách quan là một trong những hình thức thi đang được áp dụng triệt để tại kỳ thi THPT quốc gia cũng như các hình thức kiểm tra ở hầu hết các môn. Ngoài ưu điểm của nó thì cũng tồn tại những nhược điểm chung, quy chế kỳ thi THPT quốc gia cũng quy định mọi thí sinh đều có quyền phúc khảo bài thi của mình nếu muốn. Thí sinh đăng kỳ thi THPT quốc gia ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở nơi đó.

Trường Trung học phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi, nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Lịch thi THPT Quốc gia 2017

Phúc khảo bài thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2017 như nào?

Quy trình tự phúc khảo bài thi trắc nghiệm THPT quốc gia

Việc phúc khảo tiến hành theo từng môn thi dưới sự điều hành trực tiếp của Trưởng ban Phúc khảo tại những địa điểm cụ thể được Bộ GD&ĐT ủy quyền.

Trước khi bàn giao bài thi cho Ban Phúc khảo, Ban Thư ký Hội đồng thi tiến hành các việc sau đây:

– Tra cứu để từ số báo danh, tìm ra số phách bài thi của thí sinh phúc khảo. Rút bài thi, đối chiếu với Phiếu thu bài để kiểm tra, đối chiếu số tờ giấy thi;

– Tập hợp các bài thi của một môn thi vào một túi hoặc nhiều túi, ghi rõ số bài thi và số tờ của từng bài thi hiện có trong túi và bàn giao cho Ban Phúc khảo.

Việc giao nhận bài thi giữa Ban Thư ký Hội đồng thi và Ban Phúc khảo thực hiện theo đúng các quy định.

– Trong khi tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo phải có ít nhất từ hai người trở lên. Tuyệt đối giữ bí mật về quan hệ giữa số báo danh với số phách và không được ghép đầu phách.

Tiến hành phúc khảo bài thi Trắc nghiệm THPT quốc gia như nào?

– Tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm của Ban Phúc khảo có thành phần tương tự như Tổ xử lý bài trắc nghiệm của Ban Chấm thi;

– Điểm chấm lại của Tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do Trưởng ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định và cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ GDĐT.

Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo, gửi dữ liệu cho Bộ GD&ĐT, đồng thời công bố và trả kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Lam hạ (theo thptquocgia.org)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *