Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm là ngành gì?

Kinh doanh xuất bản phẩm là ngành nghề liên quan đến việc phân tích, nghiên cứu, tổ chức và quản lý kinh doanh về xuất bản phẩm.  Để trả lời Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm là ngành gì? Mời bạn đọc tham khảo bài viết sau.

Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm là ngành gì?

1. Khái niệm về ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

 • Kinh doanh xuất bản phẩm là một bộ phận thiết yếu của hoạt động văn hoá văn học. Là phương tiện để phản ánh đời sống văn hoá tinh thần, thông qua các hoạt động chọn lựa, sưu tầm, đúc kết, sản xuất.
 • Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm ngành nghề đào tạo sinh viên có khả năng về phân tích, nghiên cứu, và quản lý hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm. Sau khi tốt nghiệp người học sẽ đủ khả năng làm viêc ở các doanh nghiệp, cơ quan xuất bản, phát hành, cơ quan báo chí, truyền thông và các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, phát hành.
 • Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh xuất bản phẩm trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức nghiệp vụ trong quá trình tổ chức và quản lý kinh doanh xuất bản phẩm như: nghiên cứu nhu cầu và thị trường xuất bản phẩm, các mặt hàng xuất bản phẩm, tổ chức khai thác, quảng cáo, sắp xếp, phân loại trưng bày xuất bản phẩm, tuyên truyền giới thiệu về nội dung xuất bản phẩm.
 • Sinh viên học ngành Kinh doanh xuất bản phẩm có thể tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm tại các nhà sách, nhà xuất bản trong cơ quan nhà nước hay tại các doanh nghiệp tư nhân, siêu thị sách khác thuộc lĩnh vực xuất bản, phát hành. Ngoài ra, ngành Kinh doanh xuất bản phẩm còn đào tạo sinh viên về kỹ năng soạn thảo hợp đồng, thanh quyết toán trong kinh doanh, kỹ năng tổ chức thiết kế kênh phân phối, kỹ năng phân tích và quản trị doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm.

2. Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm học gì?

Các bạn tham khảo khung chương trình đào tạo và các môn chuyên ngành Kinh doanh xuất bản phẩm trong bảng dưới đây.

I Kiến thức giáo dục đại cương
I.1 Các môn Lý luận chính trị
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 1
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 2
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh
4 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN
I.2 Khoa học xã hội và nhân văn
1 Pháp luật Việt Nam đại cương
2 Logic học đại cương
3 Tâm lý học
4 Xã hội học đại cương
5 Mỹ học đại cương
6 Lịch sử văn minh thế giới
7 Cơ sở Văn hóa Việt Nam
8 Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản VN
9 Phương pháp nghiên cứu khoa học
10 Lịch sử tư tưởng Phương Đông và VN
11 Văn hóa học đại cương
12 Đại cương khoa học giao tiếp
13 Tiếng Việt thực hành
I.3 Ngoại ngữ: Anh văn đại cương
I.4 Toán – Tin học- KHTN – Công nghệ – Môi trường
1 Môi trường và con người
I.5 Giáo dục thể chất
1 Giáo dục thể chất phần 1
2 Giáo dục thể chất phần 2
3 Giáo dục thể chất phần 3
I.6 Giáo dục quốc phòng – an ninh
1 Giáo dục quốc phòng
II Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
I.1 Kiến thức cơ sở ngành
1 Kinh tế vi mô
2 Kinh tế vĩ mô
3 Đại cương xuất bản – In
4 Đại cương kinh doanh xuất bản phẩm
5 Lịch sử xuất bản – phát hành sách Việt Nam
6 Pháp luật trong kinh doanh XBP
7 Kinh tế xuất bản
8 Quản trị học
9 Tâm lý khách hàng
II.2 Kiến thức ngành
1 Thị trường xuất bản phẩm
2 Phân loại sách – Mã số sách
3 Các mặt hàng sách
4 Các mặt hàng văn hóa
5 Tin học quản lý
6 Tài chính doanh nghiệp
7 Marketing trong kinh doanh xuất bản phẩm
8 Khai thác nguồn hàng xuất bản phẩm
9 Tuyên truyền quảng cáo xuất bản phẩm
10 Kỹ năng giao tiếp kinh doanh xuất bản phẩm
11 Quan hệ công chúng trong kinh doanh XBP
12 Thiết kế và trang trí mỹ thuật cửa hàng XBP
13 Tổ chức tiêu thụ xuất bản phẩm
14 Tiếng Anh chuyên ngành kinh doanh XBP 1
15 Tiếng Anh chuyên ngành kinh doanh XBP 2
16 Thương mại điện tử
17 Xuất bản điện tử
18 Xuất nhập khẩu xuất bản phẩm
19 Kế toán doanh nghiệp XBP
20 Phân tích hoạt động kinh doanh
21 Quản trị doanh nghiệp xuất bản phẩm
22 Văn hóa doanh nghiệp
23 Xây dựng thương hiệu
  Các môn tự chọn
1 Trình bày và minh họa sách
2 Thị trường chứng khoán
3 Hoạt động xuất bản các nước Đông Nam Á và TG
4 Biên tập sách
5 Kỹ năng chăm sóc khách hàng
6 Tâm lý quản lý
7 Phát hành báo chí
8 Dự án kinh doanh

Theo Đại học Văn hóa TP. HCM

3. Học ngành Kinh doanh xuất bản phẩm thi khối nào?

Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm có mã ngành 7320402, xét tuyển các tổ hợp môn sau:

 • C00 (Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý)
 • D01 (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh)
 • D96 (Toán, Khoa Học Xã Hội, Tiếng Anh)

4. Điểm chuẩn ngành Kinh doanh xuất bản phẩm năm 2021

Điểm chuẩn ngành Kinh doanh xuất bản phẩm năm 2018 của các trường đại học như sau:

 • Đại học Văn hóa Hà Nội: 17.75  đối với tổ hợp môn C00 và 16.75 đối với tổ hợp môn D01, D96.
 • Đại học Văn hóa TP. HCM: 17 điểm xét theo học bạ và 16 điểm xét theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

5. Học ngành Kinh doanh xuất bản phẩm ở trường nào?

Hiện nay, ở nước ta chưa có nhiều trường đại học tuyển sinh đào tạo ngành Kinh doanh xuất bản phẩm, chỉ có 02 trường sau:

 • Đại học Văn hóa Hà Nội
 • Đại học Văn hóa TP. HCM

Học ngành Kinh doanh xuất bản phẩm ở trường nào?

6. Học ngành Kinh doanh xuất bản phẩm ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh xuất bản phẩm có đủ khả năng làm viêc tại các doanh nghiệp kinh doanh văn hóa phẩm, các cơ quan xuất bản, phát hành, tại bộ phận phát triển thị trường của các cơ quan báo chí, truyền thông và các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, phát hành. Cụ thể các lĩnh vực công việc của ngành này là:

 • Làm việc trong hệ thống các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách nhà nước và các đơn vị phát hành sách tư nhân từ Trung ương đến địa phương.
 • Làm việc tại Vụ Báo chí – Xuất bản của Ban Tuyên giáo trung ương; Phòng quản lý Báo chí – Xuất bản của Bộ Thông tin – Truyền thông và Sở Thông tin – Truyền thông.
 • Giảng viên giảng dạy Xuất bản – Báo chí truyền thông, kinh doanh thương mại tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
 • Cán bộ Phòng Văn hóa & Thông tin các quận, huyện trực thuộc tỉnh, thành phố; Ban Văn hóa & Thông tin các xã, phường trực thuộc quận, huyện.
 • Biên tập viên tại Đài truyền hình, Đài phát thanh từ trung ương đến địa phương
 • Hành chính văn phòng trong các phòng ban Văn hóa trực thuộc Bộ Công an, sở Công an các tỉnh,thành phố, quận/huyện.
 • Làm việc tại các công ty quảng cáo, PR, tổ chức sự kiện, công ty về truyền thông marketing…
 • Biên tập chuyên mục tại các tòa soạn báo, tạp chí ngành trung ương và địa phương.

7. Thu nhập của ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

Hiện chưa có thống kê cụ thể về mức lương của ngành Kinh doanh xuất bản phẩm, tùy vào vị trí công việc, năng lực và kinh nghiệm của mỗi người mà sẽ có mức lương khác nhau.

8. Những đối tượng phù hợp với ngành Kinh doanh xuất bản phẩm 

Để làm việc hiệu quả trong môi trường kinh doanh xuất bản phẩm, bạn cần đảm bảo những yếu tố và kỹ năng sau:

 • Đam mê trong lĩnh vực kinh doanh;
 • Có tình yêu với sách và sự nghiệp làm sách;
 • Khả năng dụng ngôn ngữ tiếng Việt thành thạo;
 • Khả năng phát hiện và đánh giá vấn đề tốt;
 • Tính kiên trì, nhẫn nại, tỉ mỉ;
 • Thành thạo tin học văn phòng;
 • Khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt;
 • Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo;
 • Biết xây dựng kế hoạch và sử dụng thời gian hợp lý;
 • Biết lắng nghe, thảo luận, tôn trọng đồng nghiệp.

Chắc hẳn những thông tin trong bài viết đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về ngành Kinh doanh xuất bản phẩm và giúp bạn có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với sở thích, năng lực bản thân.

Nguồn: Tuyển sinh số.

Kỳ thi THPT quốc gia tổng hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *