Kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 có 1.280 thí sinh trượt tốt nghiệp

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 đã diễn ra trong 2 đợt thi, kết quả thống kê cho thấy cả nước có 1280 thí sinh trượt tốt nghiệp THPT nguyên nhân là do điểm liệt.

Có 1.280 thí sinh trượt tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021

Thông tin về phổ điểm các môn thi THPT quốc gia năm 2021

Dựa trên số liệu Bộ Giáo dục và đào tạo công bố thì trong năm 2021 cả nước có 980.876 thí sinh tham gia thi bài thi Toán. Mức điểm trung vị của môn Toán là 7.0 điểm, mức điểm trung bình là 6.61 điểm. Mức điểm nhiều thí sinh đạt được là 7.8 điểm. Những thí sinh có số điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 119 thí sinh ( đạt tỷ lệ là 0,01 phần trăm). Những thí sinh có mức điểm thi dưới trung bình là 170.802( đạt tỷ lệ là 17,41 phần trăm).

Dựa trên số liệu Bộ Giáo dục và đào tạo công bố thì trong năm 2021 cả nước có 980.876 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn. Mức điểm trung vị của môn Ngữ Văn là 6.5 điểm, mức điểm trung bình là 6.47 điểm. Mức điểm nhiều thí sinh đạt được là 7.0 điểm. Những thí sinh có số điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 172 thí sinh ( đạt tỷ lệ là 0,02 phần trăm). Những thí sinh có mức điểm thi dưới trung bình là 117.915 ( đạt tỷ lệ là 12,06 phần trăm).

Dựa trên số liệu Bộ Giáo dục và đào tạo công bố thì trong đợt thi THPT quốc gia năm 2021 cả nước có 348.046 thí sinh tham gia thi bài thi Hóa học. Mức điểm trung vị của môn Hóa học là 7.0 điểm, mức điểm trung bình là 6.63 điểm. Mức điểm nhiều thí sinh đạt được là 7.75 điểm. Những thí sinh có số điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 58 thí sinh ( đạt tỷ lệ là 0,02 phần trăm). Những thí sinh có mức điểm thi dưới trung bình là 56.756 ( đạt tỷ lệ là 16.31 phần trăm).

Dựa trên số liệu Bộ Giáo dục và đào tạo công bố thì trong năm 2021 cả nước có 342.604 thí sinh tham gia thi bài thi Sinh học. Mức điểm trung vị của môn Sinh học là 5.5 điểm, mức điểm trung bình là 5.51 điểm. Mức điểm nhiều thí sinh đạt được là 5.25 điểm. Những thí sinh có số điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 75 thí sinh ( đạt tỷ lệ là 0,02 phần trăm). Những thí sinh có mức điểm thi dưới trung bình là 118.260 ( đạt tỷ lệ là 34,52 phần trăm).

Dựa trên số liệu Bộ Giáo dục và đào tạo công bố thì trong năm 2021 cả nước có 637.005 thí sinh tham gia thi bài thi Lịch sử. Mức điểm trung vị của môn Lịch sử là 4.75 điểm, mức điểm trung bình là 4.97 điểm. Mức điểm nhiều thí sinh đạt được là 4.0 điểm. Những thí sinh có số điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 540 thí sinh ( đạt tỷ lệ là 0,08 phần trăm). Những thí sinh có mức điểm thi dưới trung bình là 331.429 ( đạt tỷ lệ là 52,03 phần trăm).

Dựa trên số liệu Bộ Giáo dục và đào tạo công bố thì trong năm 2021 cả nước có 631.137 thí sinh tham gia thi bài thi Địa lý. Mức điểm trung vị của môn Địa lý là 7.0 điểm, mức điểm trung bình là 6.96 điểm. Mức điểm nhiều thí sinh đạt được là 7.0 điểm. Những thí sinh có số điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 118 thí sinh ( đạt tỷ lệ là 0,02 phần trăm). Những thí sinh có mức điểm thi dưới trung bình là 29.230 ( đạt tỷ lệ là 4,63 phần trăm).

Theo thông tin Phòng truyền thông Cao đẳng Dược TPHCM có được thì trong năm 2021 cả nước có 346.404 thí sinh tham gia thi bài thi Vật Lý. Mức điểm trung vị của môn Vật lý là 6.75 điểm, mức điểm trung bình là 6.56 điểm. Mức điểm nhiều thí sinh đạt được là 7.5 điểm. Những thí sinh có số điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 25 thí sinh ( đạt tỷ lệ là 0,01 phần trăm). Những thí sinh có mức điểm thi dưới trung bình là 45.239 ( đạt tỷ lệ là 13,06 phần trăm).

Dựa trên số liệu Bộ Giáo dục và đào tạo công bố thì trong năm 2021 cả nước có 534,123 thí sinh tham gia thi bài thi môn Giáo dục công dân. Mức điểm trung vị của môn GDCD là 8.5 điểm, mức điểm trung bình là 8.37 điểm. Mức điểm nhiều thí sinh đạt được là điểm. Những thí sinh có số điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 29 thí sinh ( đạt tỷ lệ là 0,01 phần trăm). Những thí sinh có mức điểm thi dưới trung bình là 5.321 ( đạt tỷ lệ là 1,00 phần trăm).

Dựa trên số liệu Bộ Giáo dục và đào tạo công bố thì trong năm 2021 cả nước có 866.993 thí sinh tham gia thi bài thi môn Tiếng Anh. Mức điểm trung vị của môn Tiếng Anh là 5.6 điểm, mức điểm trung bình là 5.84 điểm. Mức điểm nhiều thí sinh đạt được là 4.0 điểm. Những thí sinh có số điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 144 thí sinh ( đạt tỷ lệ là 0,02 phần trăm). Những thí sinh có mức điểm thi dưới trung bình là 349.175 ( đạt tỷ lệ là 40,27 phần trăm).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *