HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông điều chỉnh đề án tuyển sinh 2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông bổ sung Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT đối với các thí sinh thuộc diện đặc cách.

HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông điều chỉnh đề án tuyển sinh 2021

HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông điều chỉnh đề án tuyển sinh 2021

Tin từ ban tuyển sinh Cao đẳng Y Dược TPHCM cho biết Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông báo bổ sung Phương thức tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông (THPT) đối với các thí sinh thuộc diện đặc cách. Cụ thể như sau:

Đối tượng

Là các thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT do không thể tham dự 2 đợt thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT (thí sinh đặc cách) và đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học.

Chỉ tiêu, ngành xét tuyển

Chỉ tiêu và ngành xét tuyển tại HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông được xác định ở khu vực xét tuyển và tỉ lệ thí sinh đặc cách trên tổng số các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào hệ đại học chính quy.

Chỉ tiêu và ngành xét tuyển sẽ được Học viện công bố sau khi Bộ GD&ĐT công bố danh sách các học sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021.

Mức đảm bảo chất lượng đầu vào tại Học viện được quy đinh như sau:Thí sinh có điểm trung bình học tập các năm học lớp 10, 11 và 12 đạt từ 8.0 và hạnh kiểm Khá trở lên.

HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông điều chỉnh đề án tuyển sinh 2021

Phương thức xét tuyển

HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông xét tuyển theo ngành và theo kết quả học tập của năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của các môn học tương ứng với tổ hợp bài thi/môn thi của ngành đăng ký xét tuyển;

Xét trúng tuyển từ thí sinh có kết quả cao xuống cho đến hết chỉ tiêu;

Điểm trúng tuyển của các tổ hợp trong cùng một ngành là bằng nhau;

Điểm trúng tuyển được tính bằng tổng của ba (03) điểm bình quân kết quả học tập ở năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của ba (03) môn học tương ứng với tổ hợp bài thi/môn thi đã đăng ký xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có).

Thông tin và kế hoạch chi tiết xét tuyển đối với thí sinh đặc cách sẽ được Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cụ thể theo hướng dẫn và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *