Lưu trữ thẻ: HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tuyển sinh 2023: Hơn 80 trường Đại học công bố thông tin tuyển sinh

Đại học Luật (Đại học Huế) và nhiều trường Đại học khác trên cả nước [...]

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông công bố điểm chuẩn 3 phương thức năm 2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả xét tuyển theo [...]

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông công bố chỉ tiêu năm 2022

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông xét tuyển với tổng chỉ tiêu đại [...]

Thông tin tuyển sinh năm 2022 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Năm 2022 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh Đại [...]

HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông điều chỉnh đề án tuyển sinh 2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông bổ sung Phương thức xét tuyển dựa [...]