Từ khóa Từ khóa: "HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông"

Từ khóa: HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Đại học Luật (Đại học Huế) và nhiều trường Đại học khác trên cả nước đã công bố các thông tin tuyển sinh dự...

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả xét tuyển theo 3 phương thức xét tuyển tại trường gồm: xét...

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông xét tuyển với tổng chỉ tiêu đại học chính quy là 3.820, trong đó, tại cơ...

Năm 2022 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh Đại học chính quy theo 4 phương thức xét tuyển...

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông bổ sung Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT đối...