Học viện Ngoại giao công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 Học viện Ngoại giao Việt Nam vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2017 vào hệ đào tạo Đại học của trường. Theo đó năm 2017 trường tuyển 450 chỉ tiêu và phương án xét tuyển là dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.  Gần 4000 chỉ tiêu vào
Học viện Ngoại giao công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

Học viện Ngoại giao công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

663
CHIA SẺ

Học viện Ngoại giao Việt Nam vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2017 vào hệ đào tạo Đại học của trường. Theo đó năm 2017 trường tuyển 450 chỉ tiêu và phương án xét tuyển là dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Học viện Ngoại giao công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017

Phương án xét tuyển và chỉ tiêu vào Học viện Ngoại giao 2017

Tiêu chí xét tuyển:

  • Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh (môn Tiếng Anh nhân hệ số 2), điểm ưu tiên được quy đổi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
  • Tiêu chí phụ sử dụng trong xét tuyển: Trường hợp có nhiều thí sinh cùng đạt mức điểm xét tuyển dẫn đến vượt quá chỉ tiêu của mã xét tuyển, trường sử dụng tiêu chí phụ xét tuyển là xét ưu tiên theo điểm thi môn Ngoại ngữ đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển A01, D01, D03 và môn Toán đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp môn xét tuyển A00 để xác định danh sách thí sinh trúng tuyển.
  • Trong số thí sinh trúng tuyển, Học viện xét 125 sinh viên có nguyện vọng học hệ đào tạo chất lượng cao các ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông quốc tế và Ngôn ngữ Anh.

Thông tin về ngành, chỉ tiêu tổ hợp môn xét tuyển Học viện Ngoại giáo năm 2017

Mã trường Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Tổng chỉ tiêu Ghi chú
HQT       450  
 1 – Ngành Quan hệ quốc tế 52310206 A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
hoặc
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh hoặc
D03: Văn, Toán, Tiếng Pháp
90 Các môn xét tuyển nhân hệ số 1
2 – Ngành Ngôn ngữ Anh 52220201 D01: Văn, Toán, TIẾNG ANH 90 Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
3 – Ngành Kinh tế quốc tế 52310106 A00: Toán, Lý, Hóa
hoặc
A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
hoặc
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
90 Các môn xét tuyển nhân hệ số 1
 4 – Ngành Luật quốc tế 52380108 A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
hoặc
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
90 Các môn xét tuyển nhân hệ số 1
5 – Ngành Truyền thông quốc tế 52320407 A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
hoặc
D01: Văn, Toán, Tiếng Anh hoặc
D03: Văn, Toán, Tiếng Pháp
90

Các môn xét tuyển nhân hệ số 1

(thptquocgia.org tổng hợp)