Học viện Biên phòng được tuyển thêm 40 chỉ tiêu ngành Luật

Theo thông tin tuyển sinh mới nhất của Ban tuyển sinh Quân sự của Bộ Quốc Phòng. Trường Học viện Biên Phòng được tuyển thêm 40 chỉ tiêu đối với ngành đào tạo Luật đối với hệ quân sự. 

Học viện Biên phòng được tuyển thêm 40 chỉ tiêu ngành Luật

Học viện Biên phòng được tuyển thêm 40 chỉ tiêu ngành Luật

Mới đây, Ban tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng vừa có Hướng dẫn 10/HD-TSQS ngày 09/6/2017 về việc tuyển sinh bổ sung thêm 40 thí sinh đào tạo sỹ quan trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật, mã số: 52380101 tại Học viện Biên phòng năm 2017.

Theo đó Học viện Biên Phòng sẽ được tuyển thêm 40 chỉ tiêu thí sinh từ các thí sinh đã đăng ký vào học viện qua đợt sơ tuyển cuối tháng 4 vừa qua cùng với đợt đăng ký tham dự kỳ thi thpt quốc gia.

Cụ thể về quy đinh và chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viên Biên phòng năm 2017 như sau:

Thời gian tuyển sinh Xét tuyển vào đợt 1/2017 theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 Đối tượng tuyển sinh – Tuyển thí sinh nam trong phạm vi cả nước;

– Thí sinh đã qua sơ tuyển, đã nộp hồ sơ sơ tuyển vào đào tạo ngành Biên phòng tại Học viện Biên phòng, đồng thời có đủ tiêu chuẩn tuyển sinh vào đào tạo sỹ quan cấp phân đội trình độ đại học tại Học viện Biên phòng năm 2017.

Phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh Xét tuyển từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào ngành Biên phòng bằng tổ hợp môn xét tuyển A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) và C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) và có nguyện vọng học ngành Luật.

Sau khi xét tuyển đủ 205 chỉ tiêu đào tạo ngành Biên phòng theo chỉ tiêu được giao, sẽ xét tuyển các thí sinh có điểm kế tiếp vào đào tạo ngành Luật. Cụ thể:

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố miền Bắc (từ tỉnh Quảng Bình trở ra phía Bắc): Sau khi xét tuyển đủ 92 thí sinh đào tạo ngành Biên phòng, tiếp tục xét tuyển 18 thí sinh có điểm kế tiếp vào đào tạo ngành Luật (Tổ hợp A01: 03 thí sinh, Tổ hợp C00: 15 thí sinh);

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế thuộc Quân khu 4: Sau khi xét tuyển đủ 08 thí sinh đào tạo ngành Biên phòng, tiếp tục xét tuyển 01 thí sinh có điểm kế tiếp vào đào tạo ngành Luật (Tổ hợp C00: 01 thí sinh);

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 5: Sau khi xét tuyển đủ 29 thí sinh đào tạo ngành Biên phòng, sẽ xét tuyển 06 thí sinh có điểm kế tiếp vào đào tạo ngành Luật (Tổ hợp A01: 01 thí sinh, Tổ hợp C00: 05 thí sinh).

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 7: Sau khi xét tuyển đủ 35 thí sinh đào tạo ngành Biên phòng, tiếp tục xét tuyển 07 thí sinh có điểm kế tiếp vào đào tạo ngành Luật (Tổ hợp A01: 01 thí sinh, Tổ hợp C00: 06 thí sinh);

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 9: Sau khi xét tuyển đủ 41 thí sinh đào tạo ngành Biên phòng, tiếp tục xét tuyển 08 thí sinh có điểm kế tiếp vào đào tạo ngành Luật (Tổ hợp A01: 01 thí sinh, Tổ hợp C00: 07 thí sinh).

(thptquocgia.org)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *