Học phí Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2017 trở đi là bao nhiêu? Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy chế hoạt động của trường Đại học Y Dược Cần thơ, theo đó học phí của trường Đại học Y Dược Cần thơ năm 2017 được tăng như sau: Khi nào bắt đầu đăng ký xét tuyển Đại học Y Dược năm 2017 Đại học Y dược
Học phí Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2017 trở...

Học phí Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2017 trở đi là bao nhiêu?

14967
CHIA SẺ

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy chế hoạt động của trường Đại học Y Dược Cần thơ, theo đó học phí của trường Đại học Y Dược Cần thơ năm 2017 được tăng như sau:

Học phí Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2017 trở đi là bao nhiêu?

Học phí Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2017 trở đi là bao nhiêu?

Dựa trên quy chế hoạt động vừa được phê duyệt thì Trường Đại học Y Dược Cần Thơ sẽ được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh, trong đó quyết định mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, bác sỹ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ theo nhu cầu xã hội khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển của Trường.

Trong đề án tự chủ tuyển sinh dựa trên kỳ thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT và kèm theo rất nhiều các điều khoản khác nhau, trong đó đáng chú ý nhất là mức học phí của trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Theo đó, mức học phí năm học 2017 của Đại học Y Dược Cần Thơ là 18 triệu đồng/sinh viên.

Trường Đại học Y Dược Cần thơ sẽ thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 và quy định tại Quyết định này.

Mức thu học phí bình quân tối đa (của chương trình đào tạo đại trà, trình độ đại học, chính quy) năm học 2017-2018 là 18 triệu đồng/sinh viên; năm học 2018-2019 là 19,2 triệu đồng/sinh viên; năm học 2019-2020 là 20,4 triệu đồng/sinh viên; năm học 2020-2021 là 21,6 triệu đồng/sinh viên.

Trường quyết định mức thu học phí đối với ngành đào tạo bác sỹ, dược sĩ, cử nhân theo nhu cầu xã hôi trên cơ sở ký kết và không vượt quá mức trần học phí tương ứng quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ.

Trường quyết định mức trần học phí đối với trình độ đào tạo tiến sĩ, chuyên khoa II bằng 2,5 lần; thạc sĩ, chuyên khoa I, Nội trú bằng 1,5 lần mức học phí của chương trình nêu trên.

Trường Đại học Y dược Cần Thơ là thành viên của Đại học vùng (Đại học Cần Thơ) chuyên nghiên cứu và đào tạo với các nhóm ngành sức khỏe như Bác sĩ Đa khoa, Dược sĩ, và cử nhân y tế.

Điểm chuẩn Đại học vào trường năm 2016 cao nhất là 25 điểm với ngành Bác sĩ đa khoa và thấp nhất là 21,25 đối với ngành y tế công cộng.

Bảng điểm chuẩn đậu vào Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720101 Y đa khoa (học 6 năm) * 25 Ngoài vùng ĐBSCL là 25.5 điểm
2 52720103 Y học dự phòng (học 6 năm) * 22.5
3 52720201 Y học cổ truyền (học 6 năm) * 23 Ngoài vùng 23.23
4 52720301 Y tế công cộng (học 4 năm) 21.25
5 52720332 Xét nghiệm y học (học 4 năm) 23.25
6 52720401 Dược học (học 5 năm) * 24.25 Ngoài vùng ĐBSCL là 25 điểm
7 52720501 Điều dưỡng (học 4 năm) 22.25
8 52720601 Răng – Hàm – Mặt (học 6 năm) * 24.25 Ngoài vùng ĐBSCL là 25.25 điểm

(Theo THPT quốc gia tổng hợp)