Điểm sơ tuyển xét học bạ đợt 1 Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2021

Trường ĐH Tôn Đức Thắng mới đây đã công bố kết quả sơ tuyển đại học chính quy đợt 1 bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Điểm sơ tuyển xét học bạ đợt 1 Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2021

ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm sơ tuyển xét học bạ đợt 1/2021

Thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2021, kết quả sơ tuyển vào các ngành đào tạo hệ đại học chính quy đợt 1/2021 bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT của ĐH Tôn Đức Thắng được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng). Cụ thể:

TT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Điểm đạt sơ tuyển

CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN

1 7220201 Ngôn ngữ Anh Toán, Văn, Anh*2 36,25
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc Toán, Văn, Anh*2 35,25
3 7310301 Xã hội học Văn*2, Anh, Sử 30,00
4 7310630 Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) Văn*2, Anh, Sử 33,75
5 7310630Q Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) Văn*2, Anh, Sử 33,75
6 7340101 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) Toán, Văn, Anh*2 36,00
7 7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) Toán, Văn, Anh*2 35,50
8 7340115 Marketing Toán, Văn, Anh*2 37,00
9 7340120 Kinh doanh quốc tế Toán, Văn, Anh*2 37,00
10 7340201 Tài chính – Ngân hàng Toán*2, Văn, Anh 35,25
11 7340301 Kế toán Toán*2, Văn, Anh 34,25
12 7340408 Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) Toán*2, Văn, Anh 28,00
13 7380101 Luật Văn*2, Anh, Sử 34,50
Toán, Văn, Anh*2 34,50
14 7420201 Công nghệ sinh học Toán, Anh, Sinh*2 33,25
15 7440301 Khoa học môi trường Toán*2, Anh, Hóa 27,00
16 7460112 Toán ứng dụng Toán*2, Anh, Lý 28,00
17 7460201 Thống kê Toán*2, Anh, Lý 28,00
18 7480101 Khoa học máy tính Toán*2, Anh, Lý 35,00
19 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Toán*2, Anh, Lý 33,50
20 7480103 Kỹ thuật phần mềm Toán*2, Anh, Lý 35,50
21 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) Toán*2, Anh, Hóa 27,00
22 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử Toán*2, Anh, Lý 31,50
23 7520201 Kỹ thuật điện Toán*2, Anh, Lý 28,00
24 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông Toán*2, Anh, Lý 28,00
25 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Toán*2, Anh, Lý 32,25
26 7520301 Kỹ thuật hóa học Toán, Anh, Hóa*2 33,00
27 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị Toán*2, Anh, Lý 27,00
28 7580201 Kỹ thuật xây dựng Toán*2, Anh, Lý 29,00
29 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Toán*2, Anh, Lý 27,00
30 7720201 Dược học Toán, Anh, Hóa*2

(Học lực lớp 12 đạt loại “Giỏi”)

35,25
31 7760101 Công tác xã hội Văn*2, Anh, Sử 27,00
32 7810301 Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) Toán, Văn, Anh*2 31,50
33 7810302 Golf Toán, Văn, Anh*2 27,00
34 7850201 Bảo hộ lao động Toán*2, Anh, Hóa 27,00
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
1 F7220201 Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao Toán, Văn, Anh*2 34,75
2 F7310630Q Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) – Chất lượng cao Văn*2, Anh, Sử 29,00
3 F7340101 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chất lượng cao Toán, Văn, Anh*2 34,50
4 F7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao Toán, Văn, Anh*2 33,50
5 F7340115 Marketing – Chất lượng cao Toán, Văn, Anh*2 35,25
6 F7340120 Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao Toán, Văn, Anh*2 36,00
7 F7340201 Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao Toán*2, Văn, Anh 33,50
8 F7340301 Kế toán – Chất lượng cao Toán, Văn, Anh*2 30,75
9 F7380101 Luật – Chất lượng cao Văn*2, Anh, Sử 29,00
Toán, Văn, Anh*2 29,00
10 F7420201 Công nghệ sinh học – Chất lượng cao Toán, Anh, Sinh*2 27,00
11 F7480101 Khoa học máy tính – Chất lượng cao Toán*2, Anh, Lý 28,00
12 F7480103 Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao Toán*2, Anh, Lý 29,00
13 F7520201 Kỹ thuật điện – Chất lượng cao Toán*2, Anh, Lý 27,00
14 F7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chất lượng cao Toán*2, Anh, Lý 27,00
15 F7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao Toán*2, Anh, Lý 27,00
16 F7580201 Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao Toán*2, Anh, Lý 27,00
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI BẢO LỘC
1 B7220201 Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc Toán, Văn, Anh*2 28,00
2 B7310630Q Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc Văn*2, Anh, Sử 28,00
3 B7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc Toán, Văn, Anh*2 30,00
4 B7480103 Kỹ thuật phần mềm – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc Toán*2, Anh, Lý 28,00
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI NHA TRANG
1 N7220201 Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang Toán, Văn, Anh*2 28,00
2 N7310630 Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) – Chương trình 02 năm đầu tại Nha Trang Văn*2, Anh, Sử 28,00
3 N7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang Toán, Văn, Anh*2 30,00
4 N7340115 Marketing – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang Toán, Văn, Anh*2 30,00
5 N7340301 Kế toán – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang Toán*2, Văn, Anh 28,00
6 N7380101 Luật – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang Văn*2, Anh, Sử 28,00
Toán, Văn, Anh*2 28,00
8 N7480103 Kỹ thuật phần mềm – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang Toán*2, Anh, Lý 28,00
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH
1 FA7220201 Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng tiếng Anh  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ĐTB HK1 Lớp 10 + ĐTB HK2 Lớp 10 + ĐTB HK1 Lớp 11 + ĐTB HK2 Lớp 11 + ĐTB HK1 Lớp 12) * 4/5 + Điểm ưu tiên theo trường THPT (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)

 

 

32,00
2 FA7310630Q Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 27,00
3 FA7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 32,00
4 FA7340115 Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 32,00
5 FA7340120 Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 32,00
6 FA7340201 Tài chính ngân hàng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 27,00
7 FA7340301 Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 27,00
8 FA7420201 Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 27,00
9 FA7480101 Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 27,00
10 FA7480103 Kỹ thuật phần mềm – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 27,00
11 FA7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 27,00
12 FA7580201 Kỹ thuật xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh 27,00

Theo thông tin Phòng Truyền thông Cao đẳng Y Dược HCM được biết, để đủ điều kiện trúng tuyển chính thức vào Trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2021, các thí sinh đạt điểm sơ tuyển được cần phải đáp ứng được yêu cầu:

  • Được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021;
  • Thí sinh phải đăng nhập vào website https://xettuyen.tdtu.edu.vn bằng tài khoản đã được cấp để “Xác nhận nguyện vọng nhập học” nếu thí sinh có nguyện vọng nhập học vào TDTU trong thời gian quy định từ ngày 31/07/2021 đến 01/08/2021.
  • Thí sinh phải hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký nhập học từ ngày 03/08/2021 đến 17h00 ngày 07/08/2021.

Trong quá trình xác minh hồ sơ, trường hợp các thí sinh có kết quả học tập không đúng với thông tin thí sinh đã đăng ký trên hệ thống xét tuyển, Hội đông tuyền sinh Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh. Đồng thời, nếu kết quả xác minh hồ sơ thí sinh không đủ điều kiện để được hưởng chế độ ưu tiên tuyển sinh dẫn đến thay đổi kết quả trúng tuyển thì TDTU sẽ từ chối tiếp nhận thí sinh nhập học.

Trường hợp thí sinh KHÔNG “Xác nhận nguyện vọng nhập học” trực tuyến; hoặc đã xác nhận nguyện vọng nhập học trực tuyến nhưng không nộp hồ sơ trong thời gian quy định, Nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh. Xem chi tiết thông tin tuyển sinh Trường Trung học phổ thông thành phố Hồ Chí Minh

Do ảnh hưởng của Covid-19, thời gian xác nhận và làm thủ tục nhập học có thể sẽ được Nhà trường điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy, thí sinh theo dõi thông tin thường xuyên trên Website của Nhà trường để cập nhật chính xác.

Nguồn: thptquocgia.org tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *