Đề thi thử nghiệm THPT Quốc gia 2017 môn Hóa của Bộ GD&ĐT Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa được Bộ GD&ĐT đưa ra bao gồm 50 phút và 40 câu trắc nghiệm, nội dung tổng quát có trong toàn bộ quyển giáo trình các em đã học. Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016 mã đề 526 Các trường quân đội,
Đề thi thử nghiệm THPT Quốc gia 2017 môn Hóa của Bộ...

Đề thi thử nghiệm THPT Quốc gia 2017 môn Hóa của Bộ GD&ĐT

629
CHIA SẺ

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa được Bộ GD&ĐT đưa ra bao gồm 50 phút và 40 câu trắc nghiệm, nội dung tổng quát có trong toàn bộ quyển giáo trình các em đã học.

Theo thptquocgia.org