Đại học Y Dược TPHCM bổ sung phương thức xét tuyển 2021 Trường Đại học Y Dược TPHCM thông báo về việc bổ sung phương thức xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021. Cụ thể như sau: Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur công bố điểm chuẩn năm 2021 Điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển Đại học Công nghệ thông tin TPHCM Trường ĐH Sư
Đại học Y Dược TPHCM bổ sung phương thức xét tuyển 2021

Đại học Y Dược TPHCM bổ sung phương thức xét tuyển 2021

32
CHIA SẺ

Trường Đại học Y Dược TPHCM thông báo về việc bổ sung phương thức xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021. Cụ thể như sau:

Đối tượng xét tuyển

Thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2020 và có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

Chỉ tiêu xét tuyển

Tương ứng tỉ lệ thí sinh đặc cách trên tổng số thí sinh có nguyện vọng xét tuyển, chỉ tiêu bổ sung theo phương thức này không quá 3% chỉ tiêu từng ngành được phân bổ theo Thông báo xét tuyển số 604/TB-ĐHYD ngày 07/5/2021 của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh,

Phạm vi xét tuyển

Tuyển sinh trong cả nước.

Tổ chức xét tuyển

Phương thức xét tuyển

Trường Đại học Y Dược TPHCM Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2021 kết hợp kết quả học tập THPT.

Điều kiện xét tuyển

Thí sinh phải đảm bảo cả 02 tiêu chí sau:

Có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2021 phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh xác định.

Có kết quả học tập THPT của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 8.0 cho cả ba năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Cụ thể về tổ hợp môn như sau:

Ngành Dược học: xét 1 trong 2 tổ hợp

  • A; môn Toán, môn Hóa học và môn Vật lí.
  • Bộ môn Toán, môn Hóa học và môn Sinh học

Các ngành còn lại chỉ xét tổ hợp B: Môn Toán, môn Hóa học và môn Sinh học.

Nguyên tắc xét tuyển

Thông tin từ ban tuyển sinh Cao đẳng Y Dược TPHCM cho biết Điểm xét tuyển: là điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2021. Không cộng điểm ưu tiên về đối tượng, khu vực.

Điểm trúng tuyển: là điểm xét tuyển thấp nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển cho ngành đào tạo.

Hội đồng tuyển sinh sẽ lập danh sách thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển của từng ngành theo thứ tự giảm dần của điểm xét tuyển.

Danh sách thí sinh trúng tuyển được chọn theo điểm xét tuyển, tuần tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu cho từng ngành đào tạo của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, nếu vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Đăng ký xét tuyển

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo cả hai bước sau

Bước 1: Đăng ký trực tuyến trên hệ thống của Nhà trường.

Bước 2: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh đảm bảo, ưu tiên).

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 (ba) nguyện vọng.

Trường sẽ thông báo sau về chỉ tiêu bổ sung từng ngành, ngưỡng đảm bảo đầu vào, đường link đăng ký xét tuyển trực tuyến và thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ qua đường
bưu điện.