Lưu trữ thẻ: Trường Đại học Y Dược TPHCM

Cập nhật thông tin về trường Đại Học Y Dược TPHCM

Quy định quy đổi điểm IELTS tại các Trường Đại học như thế nào?

Chứng chỉ IELTS đang dần là tạo cho thí sinh nhiều cơ hội xét tuyển [...]

Đại học Y Dược TPHCM công bố học phí năm 2022

Trường đại học Y Dược TPHCM quyết định tăng 10% học phí bậc đại học [...]

Phương án tuyển sinh của hai trường Đại học Y Dược năm 2022

Năm 2022, Đại học Y dược TP HCM và Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển [...]

Trường Đại học Y dược TPHCM thông báo xét tuyển bổ sung năm 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược TPHCM thông báo xét tuyển bổ [...]

Đại học Y Dược TPHCM bổ sung phương thức xét tuyển 2021

Trường Đại học Y Dược TPHCM thông báo về việc bổ sung phương thức xét [...]