Đại học Kinh tế quốc dân công bố đề án tuyển sinh năm 2023

Trường Đại học kinh tế quốc dân đã công bố thông tin tuyển sinh năm 2023 với 4 phương thức: trong đó 70% chỉ tiêu xét tuyển theo đề án của trường và 25% chỉ tiêu xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Phương thức tuyển sinh

Tin tức ban truyền thông Cao đẳng Y Dược Pasteur, các phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu từng phương thức tại Đại học Kinh tế Quốc dân như sau

  • Xét tuyển thẳng: 2% chỉ tiêu
  • Xét tuyển kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2023: 25% chỉ tiêu
  • Xét tuyển theo điểm thi ĐGNL 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội với 7 mã ngành: 3% chỉ tiêu
  • Xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh riêng của Trường: 70% chỉ tiêu

Trong đó

Phương thức xét tuyển thẳng áp dụng cho các đối tượng quy định tại mục 1.8.2 trong đề án và theo thông báo chi tiết của Trường

Phương thức xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được áp dụng cho các đối tượng thí sinh bao gồm thí sinh liên thông cao đẳng lên đại học chính quy cho tất cả các mã tuyển sinh năm 2023 của Trường quy định tại mục 1.4 của đề án

Phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội vào 07 mã ngành/chương trình tuyển sinh quy định tại mục 1.7.4 của đề án

Phương thức xét tuyển kết hợp áp dụng xét với tất cả các mã ngành/chương trình tuyển sinh năm 2023, quy định chi tiết tại mục 1.7.5 của đề án

Cùng với đó, nếu xét tuyển theo từng đợt,đối tượng, phương thức xét tuyển trước chưa đủ chỉ tiêu thì chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển cho các đợt xét tuyển sau và ngược lại.

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy bao gồm: chính quy đại học hệ chuẩn và liên thông chính quy (cao đẳng, đại học; đại học, đại học/văn bằng 2) được điều chuyển linh hoạt nhằm đảm bảo tổng chỉ tiêu không vượt tổng chỉ tiêu đã đăng ký

Ngưỡng đầu vào

Ngưỡng đầu vào đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 dự kiến là 20 điểm đã bao gồm điểm ưu tiên. Nhà trường sẽ thông báo chi tiết sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023.

Ngưỡng đầu vào đối với phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy năm 2023 của Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến là 18 điểm đã gồm điểm ưu tiên.

Ngưỡng đầu vào đối với phương thức xét tuyển kết hợp là điều kiện nộp hồ sơ của mỗi nhóm đối tượng xét tuyển kết hợp sẽ được thông báo cụ thể

Tổng hợp bởi: Kỳ thi THPT Quốc gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *