Chỉ tiêu xét tuyển Đại học khối Dân sự cả nước năm 2016

Theo công bố mới nhất của các cơ sở giáo dục thì tổng chỉ tiêu đào tạo hệ đại học chính quy của các cơ sở giáo dục khối dân sự trong cả nước năm 2016 là 420.354 chỉ tiêu.

lui-thoi-gian-xet-tuyen-cd-dh

Công bố tổng hợp chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính quy của cả nước

Để thí sinh có thông tin chính xác, đầy đủ, làm cơ sở thực hiện đăng ký xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố tổng hợp chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính quy của cả nước theo vùng, miền và từng cơ sở giáo dục đại học khối dân sự (thống kê này chưa bao gồm các trường thuộc ngành công an, quân đội).

Đây là chỉ tiêu tính theo năng lực tối đa của các cơ sở giáo dục đại học đã đăng ký thực hiện năm 2016. Để đảm bảo chất lượng đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học không được tuyển vượt quá chỉ tiêu này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra và xử lý các cơ sở giáo dục đại học tuyển vượt chỉ tiêu và xử lý trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh theo quy định tại Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành.

xet tuyen dai hoc

Tổng chỉ tiêu đào tạo hệ đại học chính quy của các cơ sở giáo dục khối dân sự trong cả nước năm 2016 là 420.354 chỉ tiêu.

Trong đó, chỉ tiêu chi tiết của từng khối ngành như sau:

Khối ngành I (Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên) 30.782 chỉ tiêu

Khối ngành II (Nghệ thuật) 5.422 chỉ tiêu

Khối ngành III (Kinh doanh và quản lý, Pháp luật) 134.594 chỉ tiêu

Khối ngành IV (Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên) 13.986 chỉ tiêu

Khối ngành V (Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thủy sản, Thú y) 135.327 chỉ tiêu

Khối ngành VI (Sức khỏe) 24.925 chỉ tiêu

Khối ngành VII (Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Dịch vụ xã hội, Khách sạn-du lịch-thể thao và dịch vụ cá nhân, Dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh quốc phòng) 75.318 chỉ tiêu.

Trong tổng số chỉ tiêu đào tạo năm 2016, phân bố chỉ tiêu cụ thể theo vùng miền như sau: Đồng bằng Sông Hồng 170.106 chỉ tiêu; Đông Nam Bộ 118.706 chỉ tiêu; Tây Nam Bộ 37.268 chỉ tiêu; Duyên hải Nam Trung Bộ 37.050 chỉ tiêu; Bắc Trung Bộ 28.655 chỉ tiêu và vùng núi phía Bắc 22.270 chỉ tiêu.

Để tham khảo chỉ tiêu chi tiết của từng khối ngành, từng trường đại học, thí sinh có thể tham khảo tại website của Bộ Giáo dục và Đào tạo, www.moet.gov.vn.

Theo bnews.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *