Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm sử dụng atlat Địa lý Việt Nam

Thời gian cho mỗi câu trắc nghiệm trong đề thi Địa lý thpt quốc gia là hơn 75s (tức là hơn 1 phút 1 câu) cả câu dễ lần câu khó lẫn câu phải sử dụng Atlat. Do đó những câu trắc nghiệm sử dụng Atlat Địa lý sẽ giúp thí sinh làm bài thi nhanh hơn. 

Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm sử dụng atlat Địa lý Việt Nam

Những câu hỏi trắc nghiệm sử dụng Atlat Địa lý phần Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu long ôn thi cho kỳ thi thpt quốc gia 

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tên các trung tâm công nghiệp có quy mô từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng của vùng Đông Nam Bộ?

A. Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu.

B. Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Hồ Chí Minh.

C. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Biên Hòa.

D. Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tên các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

A. Cần Thơ, Long Xuyên.                    B. Cà Mau, Sóc Trăng.

C. Cà Mau, Rạch Giá.                         D. Cần Thơ, Cà Mau.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tên các khu kinh tế ven  biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long?

A. Định An, Bạc Liêu.                    B. Định An, Năm Căn.

C. Năm Căn, Rạch Giá.                  D. Định An, Kiên Lương.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tên khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?

A. Hoa Lư.      B. Xa Mát.        C. Đồng Tháp.           D. Mộc Bài.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tên khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây không thuộc vùng đồng sông Cửu Long?

A. Mộc Bài.     B. Đồng Tháp.      C. An Giang.            D. Hà Tiên.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long?

A. Rạch Giá.        B. Cần Thơ.         C. Cà Mau.        D. Vũng Tàu.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào có qui mô trên 120 nghìn tỉ đồng của vùng Đông Nam Bộ?

A.Biên Hòa.    B.Thủ Dầu Một.   C.TP.Hồ Chí Minh.    D.Vũng Tàu.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long cho biết nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Tỉ trọng dịch vụ của Đông Nam Bộ lớn hơn đồng bằng sông Cửu

B. Tỉ trọng công nghiệp và xây dựng của Đông Nam Bộ lớn hơn đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ trọng nông, lâm, thủy sản nhỏ hơn Đông Nam Bộ.

D. Đông Nam Bộ có tỉ trọng công nghiệp và xây dựng nhỏ hơn đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết tuyến đường ô tô nào nối liền vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên?

A. Quốc lộ 14 và 20.                          B. Quốc lộ 13 và 14.

C. Quốc lộ 1 và 14.                            D. Quốc lộ 1 và 13.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, nhận xét nào sau đây chính xác về qui mô các trung tâm công nghiệp của Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long?

A. Các trung tâm công nghiệp của Đông Nam Bộ đều có qui mô trên 120 nghìn tỉ đồng.

B. Các trung tâm công nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long đều có qui mô lớn hơn 120 nghìn tỉ đồng.

C. Qui mô các trung tâm công nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long lớn hơn các trung tâm công nghiệp của Đông Nam Bộ.

D. Các trung tâm công nghiệp của Đông Nam bộ có qui mô lớn hơn các trung tâm công nghiệp của đồng bằng sông Cửu

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có cơ cấu ngành công nghiêp đa dạng nhất ở Đông Nam Bộ?

A. Biên Hòa.                             B. Thủ Dầu Một.

C. TP. Hồ Chí Minh.                   D. Vũng Tàu.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào không nằm ở vùng Đông Nam Bộ?

A. Thủ Dầu Một.       B.Vũng Tàu.     C. Biên Hòa.      D. Tân An.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết Đông Nam Bộ không có cửa khẩu quốc tế nào sau đây?

A. Bờ Y         B. Xa Mát.        C. Mộc Bài.         D. Hoa Lư.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trong cơ cấu ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Cần Thơ không có ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Vật liệu xây dựng.     B. Cơ khí.     C. Đóng tàu.    D. Hóa chất.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cây công nghiệp chuyên môn hóa hàng đầu ở Đông Nam Bộ là

A.cao su.        B. Cà phê.       C. hồ tiêu.       D. điều.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

1.   A

2.   D

3.   B

4.   C

5.   A

6.   D

7.   C

8.   B

9.  A

10.   D

11.   C

12.   D

13.   A

14.   C

15.   A

 

(Nguồn:thptquocgia.org)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *