Thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2024 tại Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM

Vào ngày 19/12, Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP Hồ Chí Minh (UEF) đã chính thức công bố kế hoạch tuyển sinh cho năm 2024, bao gồm 4 phương thức xét tuyển. Dự kiến, trường sẽ bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 15/1.

Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM tuyển sinh 2024 theo 4 phương thức

Theo thông tin Phòng truyền thông Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội cập nhật được mới nhất: Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) dự kiến triển khai đồng thời 04 phương thức tuyển sinh nhằm tạo cơ hội đa dạng cho ứng viên. Cụ thể, các phương thức này bao gồm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, xét tuyển thông qua học bạ THPT lớp 12 theo 3 môn tổ hợp, xét tuyển dựa trên học bạ THPT theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ, và xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGNL 2024 của Đại học Quốc gia TP.HCM, áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 6.610 với 36 ngành/nghề đào tạo. Cụ thể:

Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024

Mã phương thức xét tuyển: 100.

Chỉ tiêu: 25% tổng chỉ tiêu.

Đối với việc đảm bảo chất lượng đầu vào: Trường sẽ công bố ngưỡng điểm khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024, theo lịch được xác định bởi Bộ GD&ĐT.

Thí sinh quan tâm đến việc xét tuyển cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tốt nghiệp THPT hoặc có văn bằng tương đương.
 • Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT trong năm 2024.

Quy trình đăng ký xét tuyển: Yêu cầu thí sinh đăng ký và nộp lệ phí dự tuyển theo quy định.

Đối với thí sinh đủ điều kiện xét tuyển: Điểm xét tuyển sẽ được tính dựa trên tổng điểm của các bài thi/môn thi theo thang điểm 10, áp dụng cho từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp môn xét tuyển. Điểm này sẽ được cộng thêm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non hiện hành) và làm tròn đến hai chữ số thập phân. Quá trình xét tuyển sẽ tuân theo nguyên tắc từ điểm cao nhất xuống thấp nhất đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

Kế hoạch tuyển sinh:

 • Tuân theo lịch chung được xác định bởi Bộ Giáo dục – Đào tạo.
 • Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thực hiện theo quy định chung của Bộ Giáo dục – Đào tạo.
 • Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 • Vùng tuyển sinh: Áp dụng cho hệ thống tuyển sinh trên toàn quốc.

Các Tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho từng ngành theo phương thức này gồm:

(**) Đối với ngành Ngôn ngữ Nhật, thí sinh có thể chọn sử dụng tiếng Nhật thay vì tiếng Anh để xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12.

Phương thức xét tuyển học bạ THPT lớp 12 theo 3 môn tổ hợp

Mã phương thức xét tuyển: 200.

Chỉ tiêu: 30% tổng chỉ tiêu.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng điểm trung bình của năm lớp 12, tính từ các môn trong tổ hợp môn xét tuyển, cần đạt từ 18.0 điểm trở lên.

Điều kiện xét tuyển:

 • Tốt nghiệp THPT hoặc có văn bằng tương đương.
 • Khi thí sinh đáp ứng các điều kiện để được xét tuyển, điểm xét tuyển sẽ được tính dựa trên tổng điểm trung bình của các môn trong tổ hợp môn xét tuyển (theo thang điểm 10). Điểm này sẽ được cộng thêm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh hiện hành và làm tròn đến hai chữ số thập phân. Quá trình xét tuyển sẽ được thực hiện theo nguyên tắc từ điểm cao nhất xuống thấp nhất đến khi đủ chỉ tiêu.

Ví dụ: Để xét tuyển vào Đại học ngành Kế toán (7340301) sử dụng học bạ và tổ hợp môn A01 (Toán – Lý – Tiếng Anh), cách tính điểm sẽ như sau: (Tổng điểm trung bình môn Toán lớp 12 + Tổng điểm trung bình môn Lý lớp 12 + Tổng điểm trung bình môn Tiếng Anh lớp 12) + Điểm ưu tiên.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

 • Đơn xét tuyển học bạ lớp 12, theo mẫu của Trường Đại học Kinh tế – Tài chính thành phố Hồ Chí Minh.
 • Bản sao công chứng học bạ THPT.
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.
 • Giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

Vùng tuyển sinh: Áp dụng cho hệ thống tuyển sinh trên toàn quốc.

Lệ phí xét tuyển là 30.000 đồng / hồ sơ.

Lịch nhận hồ sơ:

 • Đợt 1: Từ ngày 15/01 đến ngày 31/03/2024.
 • Đợt 2: Từ ngày 01/04 đến ngày 31/05/2024.
 • Đợt 3: Từ ngày 01/06 đến ngày 15/06/2024.
 • Đợt 4: Từ ngày 16/06 đến ngày 30/06/2024.
 • Đợt 5: Từ ngày 01/07 đến ngày 15/07/2024.
 • Đợt 6: Từ ngày 16/07 đến ngày 31/07/2024.
 • Đợt 7: Từ ngày 01/08 đến ngày 15/08/2024.
 • Đợt 8: Từ ngày 16/08 đến ngày 31/08/2024.

Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM dự kiến bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 15/01/2024

Phương thức xét tuyển dựa trên học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ

Mã phương thức xét tuyển: 201.

Chỉ tiêu: 40% tổng chỉ tiêu.

Theo thông tin Ban TVTS Cao đẳng Y Dược TPHCM được biết: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng điểm trung bình của 03 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) cần đạt từ 18.0 điểm trở lên.

Điều kiện đăng ký xét tuyển:

 • Tốt nghiệp THPT hoặc có văn bằng tương đương.
 • Khi thí sinh đáp ứng các điều kiện để được xét tuyển, điểm xét tuyển sẽ được tính dựa trên tổng điểm trung bình của 03 học kỳ (theo thang điểm 10). Điểm này sẽ được cộng thêm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh hiện hành. Quá trình xét tuyển sẽ được thực hiện theo nguyên tắc từ điểm cao nhất xuống thấp nhất đến khi đủ chỉ tiêu.

Điểm xét tuyển được tính theo công thức: (Điểm Trung bình Học kỳ 1 lớp 11 + Điểm Trung bình Học kỳ 2 lớp 11 + Điểm Trung bình Học kỳ 1 lớp 12) + Điểm ưu tiên.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

 • Đơn xét tuyển học bạ, theo mẫu của Trường Đại học Kinh tế – Tài chính thành phố Hồ Chí Minh.
 • Bản sao công chứng học bạ THPT.
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.
 • Giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

Vùng tuyển sinh: Áp dụng cho hệ thống tuyển sinh trên toàn quốc.

Lệ phí xét tuyển là 30.000 đồng / hồ sơ.

Lịch tuyển sinh:

 • Đợt 1: Từ ngày 15/01 đến ngày 31/03/2024.
 • Đợt 2: Từ ngày 01/04 đến ngày 31/05/2024.
 • Đợt 3: Từ ngày 01/06 đến ngày 15/06/2024.
 • Đợt 4: Từ ngày 16/06 đến ngày 30/06/2024.
 • Đợt 5: Từ ngày 01/07 đến ngày 15/07/2024.
 • Đợt 6: Từ ngày 16/07 đến ngày 31/07/2024.
 • Đợt 7: Từ ngày 01/08 đến ngày 15/08/2024.
 • Đợt 8: Từ ngày 16/08 đến ngày 31/08/2024.

Phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGNL 2024 của Đại học Quốc Gia TP.HCM

Mã phương thức xét tuyển: 402.

Chỉ tiêu: 5% tổng chỉ tiêu.

Lịch tuyển sinh: Tuân theo quy định của trường, dựa trên đợt tuyển sinh được tổ chức bởi Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Nhà trường sẽ công bố ngưỡng điểm khi có kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc Gia TP.HCM tổ chức.

Điều kiện đăng ký xét tuyển:

 • Tốt nghiệp THPT hoặc có văn bằng tương đương.
 • Tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP.HCM năm 2024 và đạt mức điểm theo quy định của UEF.

Điểm xét tuyển sẽ được tính dựa trên tổng điểm của bài thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia TP.HCM (theo thang điểm 1.200). Điểm này sẽ được cộng thêm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh hiện hành. Quá trình xét tuyển sẽ được thực hiện theo nguyên tắc từ điểm cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

 • Đơn đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM.
 • Bản sao công chứng của Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia TP.HCM.
 • Bản sao công chứng của Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
 • Giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

Lệ phí xét tuyển là 30.000 đồng / hồ sơ.

Lưu ý: Mỗi thí sinh được phép đăng ký tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển. Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và thanh toán phí dự xét tuyển qua các phương tiện sau:

 • Nộp trực tuyến (online).
 • Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện/Nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng của Trường tại địa chỉ: 141-145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Nguồn: thptquocgia.org tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *