Lưu trữ thẻ: Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM

Thông tin tuyển sinh và điểm sàn trúng tuyển Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM năm 2021

Thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2024 tại Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM

Vào ngày 19/12, Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP Hồ Chí Minh [...]

3 trường Đại học đầu tiên thông báo xét tuyển bổ sung năm 2022

Hiện tại đã có 3 trường Đại học đã thông báo xét tuyển bổ sung [...]

Đại học Kinh tế tài chính TPHCM công bố điểm chuẩn học bạ, ĐGNL 2022

Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM đã chính thức công bố điểm chuẩn [...]

Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM năm 2022

Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM (UEF) thông báo tuyển sinh Đại [...]

UEF thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung năm 2021

Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM (UEF) thông báo nhận hồ sơ xét [...]

Công bố Điểm chuẩn ĐGNL năm 2021 Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM

Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM tiếp tục công bố điểm chuẩn [...]

Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM công bố điểm xét tốt nghiệp THPT 2021

Đại học Kinh tế – Tài chính TPHCM chính thức công bố điểm sàn trúng [...]