Thi THPT năm 2021: Kịch bản thi tại “Tâm dịch” Bắc Giang Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Giang đã có văn bản hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Thi THPT năm 2021: TPHCM công bố lịch thi chính thức Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021 như thế nào? Kỳ thi
Thi THPT năm 2021: Kịch bản thi tại “Tâm dịch” Bắc Giang

Thi THPT năm 2021: Kịch bản thi tại “Tâm dịch” Bắc Giang

106
CHIA SẺ

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bắc Giang đã có văn bản hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Tỉnh Bắc Giang hướng dẫn tổ chức thi THPT năm 2021 (ảnh Tỉnh Bắc Giang)