Từ khóa Từ khóa: "Đại học Công nghệ TPHCM"

Từ khóa: Đại học Công nghệ TPHCM

Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TPHCM năm 2021

Với chỉ tiêu theo phương thức tuyển sinh xét tuyển Học bạ THPT tăng mạnh, năm 2023 nhiều Trường Đại học đã bắt đầu...

Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) công bố phương án tuyển sinh Đại học dự kiến năm 2023 với 9.900 chỉ tiêu trình...

Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét điểm thi tốt...

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển phương thức kết quả thi ĐGNL đợt 2...

Đại học Công nghệ TPHCM công bố mức điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả đánh giá năng lực đợt 1 do...

Trường Đại học Công nghệ TPHCM công bố điểm trúng tuyển đối với các phương thức xét tuyển học bạ THPT đợt 4 năm...

Trường Đại học Công nghệ TPHCM chính thức công bố mức điểm trúng tuyển đối với các phương thức xét tuyển học bạ THPT...

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM chính thức công bố mức điểm trúng tuyển đối với các phương thức xét...

ĐH Công nghệ TPHCM đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1/2021 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT, ngành...

Đại học Công nghệ TPHCM công bố thông tin tuyển sinh 2021. Năm nay nhà trường tuyển sinh với 3 phương thức xét tuyển...