Lưu trữ thẻ: Đại học Công nghệ TPHCM

Thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TPHCM năm 2021

Phương án tuyển sinh 2024 của Trường Đại học Công nghệ TPHCM

Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) vừa công bố kế hoạch tuyển sinh Đại [...]

Những Trường Đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển Đại học sớm

Với chỉ tiêu theo phương thức tuyển sinh xét tuyển Học bạ THPT tăng mạnh, [...]

Đại học Công nghệ TPHCM công bố phương án tuyển sinh năm 2023

Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) công bố phương án tuyển sinh Đại học [...]

Đại học Công nghệ TPHCM thông báo điểm sàn xét tuyển năm 2022

Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng [...]

Điểm chuẩn ĐGNL đợt 2/2021 Trường Đại học Công nghệ TPHCM

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TPHCM công bố điểm chuẩn trúng [...]

Điểm chuẩn Đánh giá năng lực Đại học Công nghệ TPHCM năm 2021

Đại học Công nghệ TPHCM công bố mức điểm trúng tuyển theo phương thức xét [...]

Đại học Công nghệ TPHCM công bố điểm chuẩn học bạ đợt 4/2021

Trường Đại học Công nghệ TPHCM công bố điểm trúng tuyển đối với các phương [...]

Đại học Công nghệ TPHCM công bố điểm chuẩn học bạ đợt 3 năm 2021

Trường Đại học Công nghệ TPHCM chính thức công bố mức điểm trúng tuyển đối [...]

Đại học Công nghệ TPHCM công bố điểm chuẩn học bạ đợt 1 năm 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM chính thức công bố mức [...]

Điểm trúng tuyển xét học bạ đợt 1/2021 Trường Đại học Công nghệ TPHCM

ĐH Công nghệ TPHCM đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1/2021 [...]