Lưu trữ thẻ: Đại học Cần Thơ

5 trường Đại học lên kế hoạch chuyển đổi lên Đại học

Sau Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều trường đại học lớn cũng đang lên [...]

Đại học Cần Thơ công bố điểm chuẩn xét học bạ năm 2022

Trường Đại học Cần Thơ đã công bố kết quả sơ tuyển và điểm chuẩn [...]

Thông tin tuyển sinh 2022 của Trường Đại học Cần Thơ

Năm 2022, Trường Đại học Cần Thơ triển khai kế hoạch tuyển sinh hệ đại [...]

Thông tin Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh năm 2022

Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 [...]

Đại học Cần Thơ thông báo điểm chuẩn xét tuyển phương thức 7 và 8 năm 2021

Trường ĐH Cần Thơ thông báo điểm chuẩn xét tuyển phương thức 7 và 8 [...]