Sẽ công bố đề thi – đáp án sau khi thí sinh ra khỏi phòng thi thpt quốc gia Theo đó nhiều thí sinh thắc mắc là nếu như thi bằng hình thức trắc nghiệm khách quan mà không công bố đề thi và đáp án sẽ khiến thí sinh không thể biết đúng sai như nào. Do đó Bộ quyết định sẽ công bố đề thi – đáp án ngay sau khi  thí sinh
Sẽ công bố đề thi – đáp án sau khi thí sinh...

Sẽ công bố đề thi – đáp án sau khi thí sinh ra khỏi phòng thi thpt quốc gia

20370
CHIA SẺ

Theo đó nhiều thí sinh thắc mắc là nếu như thi bằng hình thức trắc nghiệm khách quan mà không công bố đề thi và đáp án sẽ khiến thí sinh không thể biết đúng sai như nào. Do đó Bộ quyết định sẽ công bố đề thi – đáp án ngay sau khi  thí sinh thi xong. 

Sẽ công bố đề thi – đáp án sau khi thí sinh ra khỏi phòng thi thpt quốc gia

Sẽ công bố đề thi – đáp án sau khi thí sinh ra khỏi phòng thi thpt quốc gia

Trước đó hồi tháng 3 vừa qua, Bộ cho biết là sẽ không công bố đề thi và đáp án đề thi để bảo vệ ngân hàng dữ liệu câu hỏi được xây dựng cầu kì cho các năm tiếp theo. Tuy nhiên, đến phút cuối Bộ đã cho biết là sẽ công bố đề thi – đáp án đề thi thpt quốc gia cho thí sinh và xã hội rõ.

Mục đích là để sáng tỏ và thí sinh cũng biết được mình sai ở câu nào đối với bài thi trắc nghiệm khách quan thpt quốc gia năm nay. Tuy nhiên đối với bài thi tổ hợp để đảm bảo khách quan cũng như không ảnh hưởng đến các cấu phần bài thi tổ hợp tiếp theo. Do đó, khi thí sinh tham dự bài thi tổ hợp đối với môn thi thứ nhất và thứ 2 sẽ được thu lại đề và giấy nháp.

Nhiều thí sinh cũng thắc mắc đó là đối với bài thi trắc nghiệm khó có thể nhớ hết các đáp án để ra ngoài so sánh. Hơn nữa lại có đến 2 bài thi liên tiếp và chỉ duy nhất cấu phần thứ 3 là được mang đề thi và giấy nháp ra.

Lý giải về điều này, đại diện của Bộ cho rằng: “để đảm bảo kỳ thi thpt quốc gia diễn ra an toàn cũng như tránh những gian lận trong thi cử thì cần phải tuân thủ quy chế thi và phải làm như vậy”.

Giảng viên Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur lưu ý thí sinh cần nắm rõ quy chế và cách làm bài để đạt kết quả tốt nhất và không vi phạm những lỗi đáng tiếc.

Vẫn phát đề thi cho các thí sinh vắng mặt.

Theo đó, cán bộ coi thi thpt quốc gia năm 2017 sẽ vẫn phát đề cho thí sinh đến muộn, vắng mặt nhưng úp xuống và thu lại khi quá giờ quy định. Nếu thí sinh đến muộn quá 15 phút khi phát đề thi sẽ không được vào khu vực thi.

Đề thi này sẽ được cán bộ coi thi thu lại. Ngoài ra, cán bộ coi thi thpt quốc gia cũng đề cập việc giải quyết như thế nào trong trường hợp thí sinh ốm, không làm được môn thi đầu tiên trong bài thi tổ hợp nhưng khỏi ốm và muốn làm tiếp bài thi sau. Vấn đề này được quy định trong Quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp do Bộ GD&ĐT ban hành.

Kỳ thi thpt quốc gia năm 2017, Bộ giao cho các Sở phối hợp với các trường Đại học – Cao đẳng chủ trì vì thế khâu coi thi sẽ là rất quan trọng. Nếu như để sảy ra sai xót ở đâu, Bộ se xử lý ở đó.

(THPTQUOCGIA.ORG)