Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2016 – Điều thí sinh cần biết

Phổ điểm của các môn thi THPT Quốc gia và các khối thi A, A1, B, C, D, D1 trong kì xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2016 vừa được Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố.

xem-pho-diem-thi-thpt-quoc-gia

Nhằm giúp cho thí sinh và nhà trường tham khảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi và phổ điểm các khối thi truyền thống A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng (thi tại 70 cụm thi do trường ĐH chủ trì).

Đánh gia sơ lược phổ điểm các khối thi

Kết quả cho thấy trừ các khối thi D, D1 có điểm trung bình dưới 15, khối C có điểm trung bình xấp xỉ 15, các khối thi còn lại đều có điểm trung bình trên 15.

Điều này là do phổ điểm các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa lệch về phía điểm cao còn phổ điểm của môn Tiếng Anh lệch về phía điểm thấp.

Các đường cong phổ điểm rất đều, không dốc tạo điều kiện thuận lợi cho các trường xác định điểm trúng tuyển phù hợp với chỉ tiêu của mình.

Phổ điểm các môn thi THPT Quốc gia của thí sinh tại 70 cụm thi.

  1. Môn Toán

Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ – Toán:  569 681

Mức điểm cao nhất: 10

Số bài đạt mức cao nhất:  8

Số bài đạt trong khoảng 9-10: 5 438 (chiếm 0.95%)

Điểm trung bình: 5.02

Trung vị: 5.25

Điểm có nhiều nhất: 6.25

 pho-diem-mon-toan

  1. Môn Ngữ văn

Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ – Ngữ văn: 554 861

Mức điểm cao nhất: 9.5

Số bài đạt mức cao nhất: 14

Số bài đạt trong khoảng 9-10: 434 (chiếm 0.08%)

Điểm trung bình: 5.15

Trung vị: 5.25

Điểm có nhiều nhất: 5.00

 pho-diem-mon-ngu-van

  1. Môn Lịch sử

Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ – Lịch sử:  87 376

Mức điểm cao nhất: 10

Số bài đạt mức cao nhất: 5

Số bài đạt trong khoảng 9-10: 877 (chiếm 1.00%)

Điểm trung bình: 4.32

Trung vị: 4.25

Điểm có nhiều nhất: 3.00

pho-diem-mon-lich-su

  1. Môn Địa lí

Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ – Địa lí: 191 810

Mức điểm cao nhất: 10

Số bài đạt mức cao nhất: 9

Số bài đạt trong khoảng 9-10: 2 425 (chiếm 1.26%)

Điểm trung bình: 5.27

Trung vị: 5.25

Điểm có nhiều nhất: 5.00

pho-diem-mon-dia-li

  1. Môn Vật lí

Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ – Vật lí: 341 982

Mức điểm cao nhất: 10

Số bài đạt mức cao nhất: 14

Số bài đạt trong khoảng 9-10: 2 516 (chiếm 0.74%)

Điểm trung bình: 6.02

Trung vị: 6.20

Điểm có nhiều nhất: 6.60

pho-diem-mon-vat-li

  1. Môn Hóa học

Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ – Hóa học: 313 317

Mức điểm cao nhất: 10

Số bài đạt mức cao nhất: 15

Số bài đạt trong khoảng 9-10: 1 479 (chiếm 0.47%)

Điểm trung bình: 5.48

Trung vị: 5.40

Điểm có nhiều nhất: 5.40

pho-diem-mon-hoa-hoc

  1. Môn Sinh học

Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ – Sinh học: 108 705

Mức điểm cao nhất: 10

Số bài đạt mức cao nhất: 6

Số bài đạt trong khoảng 9-10: 971 (chiếm 0.89%)

Điểm trung bình: 5.26

Trung vị: 5.20

Điểm có nhiều nhất: 4.40

 pho-diem-mon-sinh-hoc

  1. Môn Tiếng Anh

Tổng số bài thi có đăng ký ĐH,CĐ – Tiếng Anh: 472 000

Mức điểm cao nhất: 10

Số bài đạt mức cao nhất: 10

Số bài đạt trong khoảng 9-10:  2 444  (chiếm  0,52%)

Điểm trung bình: 3.48

Trung vị: 3.00

Điểm có nhiều nhất: 2.40

pho-diem-mon-tieng-anh

Phổ điểm các khối thi A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh thi tại 70 cụm thi do trường ĐH chủ trì

Phổ điểm các môn thi và các khối thi A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2016:

pho-diem-khoi-A

pho-diem-khoi-A1

pho-diem-khoi-B

pho-diem-khoi-C

pho-diem-khoi-D

pho-diem-khoi-D1

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *