Những thông tin quan trọng về đối tượng ưu tiên trong Kỳ Thi tốt nghiệp THPT 2024

Ưu tiên xét tuyển tốt nghiệp THPT 2024 giúp giảm áp lực thi cử và loại bỏ chờ đợi kết quả xét tuyển điểm THPT. Thí sinh sẽ dễ dàng chọn lựa ngành học và trường đại học ưa thích, tối ưu hóa cơ hội học vụ của mình.

Hai nhóm đặc biệt được ưu tiên xét tuyển trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Ưu tiên trong quá trình xét tuyển tốt nghiệp THPT 2024 đóng vai trò quan trọng trong việc giảm áp lực thi cử cho thí sinh, loại bỏ nhu cầu chờ đợi kết quả xét tuyển điểm THPT. Phương thức này không chỉ giúp giảm áp lực mà còn tăng khả năng tiếp cận ngành học và trường đại học ưa thích của thí sinh, mở ra nhiều cơ hội hơn cho họ trong hành trình học vụ của mình.

Hai nhóm đặc biệt được ưu tiên xét tuyển trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Dựa trên thông tin của Phụ lục 2 trong Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng, theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT, quy định về đối tượng ưu tiên khi xét tuyển tốt nghiệp THPT như sau:

Nhóm đối tượng ưu tiên 1 bao gồm các đối tượng sau:

 • Công dân Việt Nam thuộc dân tộc thiểu số, có nơi thường trú trong thời gian học THPT hoặc trung cấp trên 18 tháng tại Khu vực 1.
 • Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên và được cấp bằng khen.
 • Người thương binh, bệnh binh và cá nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện để hưởng chính sách như thương binh”.
 • Các quân nhân, bao gồm sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ, cần có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1 hoặc từ 18 tháng trở lên.
 • Các cựu quân nhân, bao gồm sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ từ Công an nhân dân, đã xuất ngũ và được công nhận đã hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định.
 • Thân nhân liệt sĩ.
 • Người con của thương binh, bệnh binh, hoặc người được hưởng chính sách như thương binh, đối với họ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
 • Người con của người tham gia hoạt động kháng chiến và bị nhiễm chất độc hóa học, trong trường hợp này, có suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
 • Người con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Anh hùng Lao động, trong thời kỳ kháng chiến.
 • Người con của người hoạt động kháng chiến, đang hưởng trợ cấp hàng tháng, và bị dị dạng hoặc dị tật do hậu quả của chất độc hóa học.

Nhóm đối tượng ưu tiên 2 bao gồm các đối tượng sau:

 • Các thanh niên xung phong tập trung được chọn để tham gia đào tạo học vụ.
 • Các quân nhân, bao gồm sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ từ Công an nhân dân tại ngũ, được chọn để tham gia học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng ở khu vực khác.
 • Các chỉ huy trưởng, chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; thôn đội trưởng, trung đội trưởng dân quân tự vệ nòng cốt, và dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên được ưu tiên khi đăng ký dự thi vào ngành Quân sự cơ sở. Thời hạn tối đa để hưởng ưu tiên là 18 tháng, tính từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày đăng ký xét tuyển.
 • Người dân tộc thiểu số có quốc tịch Việt Nam và cư trú ở ngoại ô khu vực đã quy định thuộc đối tượng 1.
 • Người con của thương binh, bệnh binh, hoặc người được hưởng chính sách như thương binh, nếu có suy giảm khả năng lao động dưới 81%.
 • Người con của người hoạt động kháng chiến, nếu bị nhiễm chất độc hóa học và có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%.
 • Người có khuyết tật nặng, có giấy xác nhận về khuyết tật từ cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Người lao động ưu tú thuộc tất cả thành phần kinh tế từ cấp tỉnh, cấp bộ trở lên, được công nhận có danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, và đã nhận được bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
 • Giáo viên đã có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 3 năm có thể dự tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên.
 • Y tá, dược tá, hộ lý, y sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, và những người có bằng trung cấp Dược, đã có thời gian làm việc ít nhất 3 năm, có thể dự tuyển vào các ngành tốt nghiệp thuộc lĩnh vực sức khỏe.

Điểm cộng từ chính sách ưu tiên xét tuyển trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Điều 7, Khoản 2 của Quy chế tuyển sinh Đại học – Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, được ban hành cùng với Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT, là nơi quy định về chính sách ưu tiên trong quá trình tuyển sinh.

Ưu tiên theo đối tượng chính sách (theo Phụ lục II của Quy chế) được quy định như sau:

 1. a) Thành viên thuộc nhóm đối tượng UT1 (bao gồm các đối tượng từ 01 đến 04) sẽ được cộng 2,0 điểm, trong khi nhóm đối tượng UT2 (bao gồm các đối tượng từ 05 đến 07) sẽ được cộng 1,0 điểm.
 2. b) Mức điểm ưu tiên cho các đối tượng chính sách khác (được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành) sẽ do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định.
 3. c) Trong trường hợp thí sinh thuộc nhiều diện đối tượng chính sách quy định tại các Điểm a, b, Khoản này chỉ tính một mức điểm ưu tiên cao nhất.

Theo quy định này, đối với nhóm đối tượng ưu tiên 1, thì thí sinh sẽ được cộng thêm 2,0 điểm. Đối với nhóm đối tượng ưu tiên 2, mức điểm cộng sẽ là 1,0 điểm.

Chú ý: Trong trường hợp một thí sinh thuộc nhiều diện đối tượng chính sách, hệ thống sẽ chỉ tính mức điểm ưu tiên cao nhất giữa các diện đối tượng đó.

Điều kiện đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT 2024 là gì?

Điều kiện đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT 2024 là gì?

Theo thông tin Phòng truyền thông Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội cập nhật: Theo quy định trong Khoản 1 và Khoản 2 của Điều 12 trong Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, được ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT và được sửa đổi bởi Khoản 4, Điều 1 của Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT, quy định về đối tượng và điều kiện dự thi như sau:

Đối tượng và điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT 2024 được quy định cụ thể như sau:

Đối tượng dự thi gồm:

 • Người đã hoàn tất chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi;
 • Người đã kết thúc chương trình THPT nhưng chưa tham gia hoặc chưa tốt nghiệp THPT ở các năm trước đó;
 • Người đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;
 • Các trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định.

Điều kiện dự thi theo từng trường hợp:

 • Đối với thí sinh đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi: Đạt hạnh kiểm từ trung bình trở lên và không bị xếp loại kém.
 • Đối với thí sinh đã học xong chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp ở những năm trước: Có bằng tốt nghiệp THCS và đảm bảo hạnh kiểm từ trung bình trở lên, không bị xếp loại kém;
 • Đối với trường hợp không đủ điều kiện dự thi do xếp loại học lực kém ở lớp 12, cần đăng ký và tham gia kiểm tra cuối năm các môn có điểm trung bình dưới 5,0 điểm;
 • Đối với trường hợp không đủ điều kiện dự thi do bị xếp loại hạnh kiểm yếu ở lớp 12, cần xác nhận chấp hành chính sách pháp luật từ UBND cấp xã nơi cư trú và xác nhận đủ điều kiện dự thi từ trường phổ thông nơi học lớp 12.
 • Đối với thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp: Đã học và thi đạt yêu cầu về khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định.

Các môn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024?

Thông tin từ GV Cao đẳng Y Dược TPHCM cập nhật: Theo Điều 3 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, được ban hành cùng với Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, các môn thi tốt nghiệp THPT 2024 bao gồm:

 • 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;
 • 01 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (bao gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học);
 • 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (bao gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Lưu ý: Thí sinh học chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh cấp THPT sẽ tham gia các môn thi thành phần Lịch sử và Địa lý.

Hình thức thi tốt nghiệp THPT 2024?

Hình thức thi tốt nghiệp THPT 2024?

Điều 4 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, được ban hành cùng với Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, chi tiết quy định về ngày thi, lịch thi, nội dung thi, hình thức thi, và thời gian làm bài thi/môn thi như sau:

Ngày thi, lịch thi: Ngày thi và lịch thi sẽ được xác định theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hàng năm của Bộ GDĐT.

Nội dung thi: Nội dung thi sẽ tuân theo chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Hình thức thi:

 • Các môn thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên (KHTN), và Khoa học Xã hội (KHXH) sẽ được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm khách quan, hay được gọi là bài thi trắc nghiệm.
 • Môn thi Ngữ văn sẽ sử dụng hình thức tự luận, được gọi là bài thi tự luận.

Thời gian làm bài thi/môn thi:

 • Ngữ văn: 120 phút.
 • Toán: 90 phút.
 • Ngoại ngữ: 60 phút.
 • Mỗi môn thi thành phần của KHTN và KHXH: 50 phút.

Theo quy định cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, các môn sẽ được tổ chức theo các hình thức thi sau:

Thi trắc nghiệm:

 • Toán: 90 phút.
 • Tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội: Mỗi môn thành phần được thi trong 50 phút.

Thi tự luận: Ngữ văn: 120 phút.

Thời gian làm bài thi chi tiết:

 • Toán: 90 phút.
 • Tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội:
 • Mỗi môn thành phần: 50 phút.
 • Ngoại ngữ: 60 phút.
 • Ngữ văn: 120 phút.

Hình thức thi trắc nghiệm sẽ áp dụng cho các môn Toán, Ngoại ngữ, và các môn thuộc tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội, trong khi môn Ngữ văn sẽ thi tự luận. Thời gian làm bài cụ thể cho mỗi môn đã được xác định để đảm bảo quy trình thi diễn ra đúng thời gian quy định.

Nguồn: thptquocgia.org tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *