Nhóm ngành có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 cao nhất năm 2021

Theo thống kê, đến nay trên toàn hệ thống đã có hơn 3,8 triệu nguyện vọng thí sinh đăng ký cho gần 550.000 chỉ tiêu trong tất cả các ngành nghề đào tạo năm 2021.

Nhóm ngành có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 cao nhất năm 2021

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ năm 2021(Ảnh minh họa).

Thống kê chỉ tiêu, số lượng nguyện vọng đăng ký theo lĩnh vực của Bộ GD&ĐT.

Theo số liệu thống kê tuyển sinh ĐH-CĐ của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) vừa đưa ra trong năm 2021 trên toàn hệ thống có 3,8 triệu nguyện vọng (NV) thí sinh đăng ký và gần 550.000 chỉ tiêu của 15/24 nhóm ngành tuyển sinh năm 2021. Cụ thể:

Tên khối ngành Tổng chỉ tiêu Số lượng đăng ký NV/Tổng NV NV/Tổng chỉ tiêu Số lượng đăng ký NV1 NV1/Chỉ tiêu
Báo chí và thông tin 6.539 100.120 2.62% 1531.12% 20.379 311.65%
Kinh doanh và quản lý 118.579 1.253.021 32.77% 1056.70% 220.723 186.14%
Khoa học xã hội và hành vi 29.045 246.753 6.45% 849.55% 57.500 197.97%
Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân 24.036 199.166 5.21% 828.62% 48.334 201.09%
Máy tính và công nghệ thông tin 49.555 346.525 9.06% 699.27% 70.679 142.63%
Nhân văn 43.069 280.444 7.34% 651.15% 58.396 135.59%
Nghệ thuật 5.147 33.393 0.87% 648.79% 10.847 210.74%
An ninh, Quốc phòng 6.280 39.492 1.03% 628.85% 35.596 566.82%
Sức khỏe 36.816 223.163 5.84% 606.16% 47.838 129.94%
Kỹ thuật 28.388 168.918 4.42% 595.03% 28.038 98.77%
Công nghệ kỹ thuật 44.928 265.016 6.93% 589.87% 51.415 114.44%
Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 50.687 234.383 6.13% 462.41% 64.138 126.54%
Thú y 3.100 9.093 0.24% 293.32% 2.371 76.48%
Khoa học sự sống 5.938 17.332 0.45% 291.88% 1.552 26.14%
Khoa học tự nhiên 4.525 11.423 0.30% 252.44% 912 20.15%
Tổng 544.578 3.823.316 100.00% 702.07% 792261 145.48%

Nhóm ngành có số lượng NV1 cao nhất năm 2021

Theo Bộ GD&ĐT, việc đánh giá tình hình, xu hướng đăng ký ngành năm 2021 cần căn cứ số liệu đăng ký nguyện vọng 1, vì nó thể hiện ưu tiên đầu tiên, mong muốn, mục tiêu của thí sinh.

Từ thống kê này có thể thấy, khối ngành “hot” có số lượng thí sinh đăng ký NV1 cao nhất là An ninh, quốc phòng (có 35.596 thí sính đăng ký xét tuyển chiếm 566,82%, cao gấp 5,6 lần số so với tổng 6.280 chỉ tiêu). Nhóm ngành xếp vị trí thứ 2 là ngành Báo chí và thông tin (với gần 2.400 NV1 trên tổng số hơn 6.500 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ chọi 3,11); Kế tiếp là các ngành Nghệ thuật (210,7%); Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân (201%); Khoa học xã hội và hành vi (197,97%).

Nhóm ngành kinh doanh và quản lý là nhóm ngành có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH nhất năm 2021 với trên 1,25 triệu nguyện vọng, chiếm đến 32,77% trong tổng số trên 3,8 triệu NV1 nhiều nhất, với trên 220.700 thí sinh đăng ký. Tuy nhiên số lượng chỉ tiêu của nhóm ngành tương đối lớn (với gần 118.600 chỉ tiêu). Vì thế, tính theo tỷ lệ cạnh tranh NV1 trên chỉ tiêu, tỷ lệ chọi của nhóm ngành này là 1,86 xếp vị trí thứ 6 trong số các nhóm ngành được công bố.

Bên cạnh đó, có 3 nhóm ngành có số lượng thí sinh đăng ký NV1 thấp hơn chỉ tiêu. Gồm: Ngành thú y có 3.100 chỉ tiêu nhưng chỉ có 2.371 nguyện vọng 1. Ngành khoa học sự sống có 5.938 chỉ tiêu nhưng chỉ có 1.552 nguyện vọng 1. Thấp nhất là ngành khoa học tự nhiên, có 4.525 chỉ tiêu nhưng chỉ có 912 thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1.

Việc thí sinh đăng ký tập trung một số nhóm ngành thể hiện xu hướng nghề nghiệp thay đổi theo từng năm, từng giai đoạn, đồng thời thể hiện nguyện vọng của thí sinh theo sự dịch chuyển của thị trường lao động và nền kinh tế. Đây là điều hết thức bình thường.

Bộ GD&ĐT lưu ý với những nhóm ngành, mức độ cạnh tranh sẽ cao hơn, khả năng trúng tuyển khó hơn. Đây sẽ là thách thức với các thí sinh trong mùa tuyển sinh năm nay.

Nguồn: thptquocgia.org tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *